6 lipca 2008 na zaproszenie Starosty Powiatu Słupeckiego druha Mariusza Roga i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku druha Eugeniusza Wrzesińskiego (województwo wielkopolskie). Burmistrz Lądka Zdroju Kazimierz Szkudlarek oraz przedstawiciele OSP w Lądku Zdroju druh Leszek Pazdyk, druh Zbigniew Strzelecki, druh Stanisław Korobij, druh Władysław Rakoczy, druh Czesław Korobij, druh Adam Rodak i przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju Dorota Kondracka uczestniczyli w uroczystości 100-lecia powstania  Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Wrzesińskiego w Lądku. Podczas obchodów miejscowa jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz Honorową Odznaką Zasłużony dla Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Mikołaja, dalsza część uroczystości odbyła się na Stadionie Sportowym w Lądku, gdzie wręczono odznaczenia, medale oraz poświęcono i przekazano nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 4x4.
     OSP w Lądku Zdroju oraz Burmistrz Lądka Zdroju dziękują serdecznie OSP w Lądku oraz Wójtowi Lądku za zaproszenie. Mamy nadzieję, iż to spotkanie było pierwsze, ale nie ostatnie, a współpraca Lądka Zdroju z Lądkiem zaowocuje wymianą doświadczeń. Poniżej pamiątkowe zdjęcie z Lądka.

  Obraz 097.jpeg Obraz 014.jpeg Obraz 032.jpeg Obraz 034.jpeg

Obraz 045.jpeg Obraz 039.jpeg Obraz 072.jpeg Obraz 064.jpeg

Obraz 078.jpeg Obraz 095.jpeg Obraz 076.jpeg Obraz 108.jpeg