Miejscem styczniowego posiedzenia Rady Dyrektorów była Galeria Muzealna im.M. Klahra w Lądku-Zdroju. Z uwagi na początek nowego roku narada miała charakter bardziej uroczysty. Zaproszono również sołtysów lądeckich wsi i radnych. Gospodarze - Joanna Walaszczyk, Burmistrz Lądka-Zdroj i Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli zebranym serdeczne życzenia pomyślności i sukcesów w Nowym Roku. Goście z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat powstania Galerii Muzealnej i jej działalności.

Rada Dyrektorów Gminy Lądek Zdrój powołana została przez Burmistrza Lądka-Zdroju w marcu 2003 r. W jej skład  wchodzą  dyrektorzy  i właściciele  firm działających na terenie Lądka-Zdroju. Jest to grupa około 30 osób. Spotkania Rady Dyrektorów odbywają się raz na kwartał, za każdym razem w siedzibie innego podmiotu. Posiedzenia te są okazją do zapoznania się z bieżącą działalnością gospodarza  instytucji oraz do wymiany informacji pomiędzy władzami Gminy i Urzędem Miasta i Gminy a  przedsiębiorcami z terenu Lądka-Zdroju.  


P1010260.jpeg
P1010262.jpeg
P1010263.jpeg
P1010265.jpeg