Gmina Lądek Zdrój pozyskała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł na zadanie "Odbudowa kościoła pomocnicznego p.w. św. Rocha w Lądku-Zdroju - etap I". Źródłem dotacji jest Program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe” Priorytet 1 - Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki własne Gminy przeznaczone na to zadanie to 56.290,40 zł. 
Kościółek św. Rocha - patrona chorych, orędownika ofiar epidemii - został wybudowany w 1691 r., mimo, iż jego wzniesienie planowano już od 1619 r. Powstał jako jednonawowy budynek oparty na planie prostokąta z prostokątnym prezbiterium zamkniętym półokrągłą absydą.Przez pierwsze dwa lata służył jako kościół parafialny, gdyż w tym czasie trwała budowa nowego, barokowego kościoła parafialnego. Po pożarze w latach osiemdziesiątych pozostał jedynie jako ruina, ze ścianami bez dachu. 
Pierwszy etap remontu to przemurowanie górnych luźnych warstw murów oraz uszkodzonych nadproży i odbudowa stropów, sklepienia prezbiterium i dachu z sygnaturką. Prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakończenie tej części odbudowy przewidywane jest w pierwszym kwartale 2008 r.

CIMG1778.jpeg
CIMG1782.jpeg
na zdj. - rozpoczęcie prac w listopadzie 2007 r.
zdj. Hubert Skibicki
tekst. M. Bednarek
8 stycznia 2008 r.