W związku ze złożoną rezygnacją w dniu 12.12.2007 r. pani Sołtys Trzebieszowic  Moniki Miszczyńskiej, zgodnie z §37 Statutu Sołectwa Trzebieszowice, Burmistrz Joanna Walaszczyk wyznaczyła termin wyborczego zebrania wiejskiego na dzień 8 stycznia 2008 r. godz. 17.30.
    W zebraniu uczestniczyło 69 mieszkańców wsi uprawnionych do głosowania. Spośród zgłoszonych trzech kandydatów największą liczbę głosów podczas tajnego głosowania otrzymał pan Zbigniew Kociołek (32 głosy) i od dnia wyborów pełni on funkcję Sołtysa Trzebieszowic. Następnie wybrano członków Rady Sołeckiej:      
1. Marek Wojtal
2. Zenon Konopski
3. Małgorzata Pajor –Pijanowska
4. Beata Solarz
5. Maria Otwinowska
Nowemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy sukcesów w działalności na rzecz swojej wsi.

Obraz 013.jpeg   Obraz 018.jpeg   Obraz 032.jpeg

zdjęcie: Sebastian Łukasiewicz
tekst: Patrycja Karolczak, ROŚRiL
UMiG w Lądku-Zdroju