Wyniki konkursu
na najładniejszą dekorację świąteczną 2007/2008 w Gminie Lądek-Zdrój
Komisja powołana została Zarządzeniem Burmistrza Nr 244/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w składzie:  Przewodnicząca – Małgorzata Bednarek, Członkowie: Patrycja Karolczak UMiG, Monika Walkowiak CKiR, Mirosław Babiak, Rada Miejska. Komisja przeprowadziła ocenę dekoracji świątecznych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój w dniach: 2, 3, 4 stycznia 2008 r. w godzinach: 17.00 – 21.00. Na terenach poszczególnych wsi oceny dokonywano wspólnie z sołtysami. Na podstawie protokołu komisji Joanna Walaszczyk Burmistrz Lądka-Zdroju przyznała nagrody, które zostaną wręczone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia br.
Kategoria -  Dom jednorodzinny - 7 nagród równorzędnych
1. Lucyna i Jan Tomaszewiczowie, Skrzynka
2. Teresa i Jerzy Kocikowie, Trzebieszowice
3. Janina i Franciszek Nowakowie, Konradów
4. Marzena i Janusz Formowicz, Orłowiec
5. Maria Haik, Radochów
6. Anna i Mirosław Sienkiewicz, Lądek-Zdrój
7. Wanda i Roman Łętkowscy, Konradów
Wyróżnienia:
1. Katarzyna i Janusz Marciniak, Trzebieszowice
2. Marcin Chaszczewski, Skrzynka
3. Marian Kret, Trzebieszowice
4. Grażyna i Kazimierz Kubisiakowie, Konradów
5. Regina i Bronisław Zapała, Orłowiec
6. Janina Stuła, Radochów
Kategoria - Okno lub balkon – 3 równorzędne nagrody:
1. Jadwiga Puzio, Lądek-Zdrój
2. Zofia i Andrzej Imińscy, Lądek-Zdrój
3. Biblioteka Publiczna, CKiR, Lądek-Zdrój, pl. Staromłyński
Kategoria  - Okno wystawowe lub placówka handlowa
- dwa równorzędne miejsca
1. Sklep GS, Lądek-Zdrój, ul. Rynek pp. Walkowiak
2. Willa „Maxim”, ul. Cienista 1 - dekoracja okien kawiarni
Kategoria -  Obiekt użyteczności publicznej – trzy równorzędne miejsca
1. Sanatorium „Jan” Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
2. Kawiarnia „Maleńka”, Lądek-Zdrój, ul. Nadbrzeżna
3. Parafia Radochów, ks. Stanisław Tyczyński
Kategoria - Wieś – 3 równorzędne nagrody:
1. Radochów
2. Skrzynka
3. Konradów

Wyróżnienia pozakonkursowe Burmistrz Lądka-Zdroju przyznała w kategorii dom jednorodzinny dla sołtysów, którzy nie mogli uczestniczyć w klasyfikacji, gdyż brali udział w pracach komisji a jednak w sposób efektowny ozdobili swoje domy
1. Helena Gawron, Radochów
2. Jan Miszczyński, Skrzynka
3. Stanisław Zujew, Stojków
4. Krzysztof Śliwowski (za oryginalną, własnoręcznie szopkę)

Zobacz w TV Sudeckiej

http://tvsudecka.pl/material,521,OSWIECONA_SESJA.html

CIMG2101.jpeg
CIMG2107.jpeg
CIMG2115.jpeg