Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska podczas Dolnośląskiego Forum Samorządowego na początku marca br. w Kudowie przyznało naszej Gminie wyróżnienie „Interaktywna Gmina”.

            Projekt „Interaktywna Gmina” zrealizowany został w 2007 r. przez Agencję Interaktywną 3Cube oraz Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu pod Patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Był to pierwszy ranking internetowych serwisów samorządowych w województwie dolnośląskim. Oceniono 169 gminnych serwisów za pomocą ankiety zawierającej łącznie 72 pytania i 195 wariantów odpowiedzi.  Pogrupowano serwisy na kategorie w zależności od rodzaju gminy: gminy miejskie, miejsko-gminne, gminy wiejskie. W każdej grupie pierwszej dziesiątce przyznano tytuł „Lider Internetu 2007”.

            Gmina Lądek-Zdrój znalazła się w grupie gmin miejsko-wiejskich na 5 miejscu w województwie pośród 55 samorządowych serwisów a w ogólnej klasyfikacji na miejscu 16 (na 169 gmin).

            Oprócz satysfakcji, że tak dobrze nas oceniono, badania te stanowią podstawę do dalszej pracy nad serwisem, gdyż analiza kryteriów jakie zastosowano do oceny stron internetowych gmin pozwoli na uzupełnienie www.ladek.pl o dalsze informacje. Prosimy użytkowników serwisu, mieszkańców, turystów, inwestorów o uwagi na temat lądeckiej strony - mailem na adres: promocja@ladek.pl

interaktywna gmina1.jpeg

Małgorzata Bednarek
27 marca 2008 r.