24 lutego br. w niedzielę ponad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu. Płonęły łąki ponad basenem odkrytym. Alarm podniesiono ok. 13.30. Brak w ostatnim czasie opadów, wysuszone trawy i silnie wiejący wiatr spowodowały, ze pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Gdyby nie strażacy na drodze płomieni znalazłby się ośrodek GEOVITA. Udział w akcji wzięli członkowie OSP Lądek-Zdrój, a ich koledzy z Trzebieszowic uczestniczyli w tym samym czasie w gaszeniu pożaru w swojej wsi, nieopodal remizy, gdzie też płonęły zarośla.
Poniżej zamieszczamy apel o nie wypalanie traw. Warto przypomnieć, że odkąd właściciele łąk korzystają z dopłat unijnych jest coraz mniej pożarów tego typu. Wypalanie może skutkować cofnięciem tychże dopłat. Bardziej zatem prawdopodobne jest, że ogień mogli zaprószyć młodociani mieszkańcy. Sprawców podpaleń łąk bardzo trudno jednak jest wykryć.

CIMG2225.jpeg    CIMG2226.jpeg    CIMG2227.jpeg

CIMG2228.jpeg    CIMG2230.jpeg    CIMG2231.jpeg

CIMG2232.jpeg    CIMG2233.jpeg    CIMG2234.jpeg

CIMG2235.jpeg    CIMG2236.jpeg    CIMG2237.jpeg

CIMG2238.jpeg    CIMG2239.jpeg    CIMG2240.jpeg

CIMG2241.jpeg    CIMG2242.jpeg    CIMG2243.jpeg

CIMG2244.jpeg    CIMG2245.jpeg    CIMG2246.jpeg

CIMG2247.jpeg    CIMG2248.jpeg    CIMG2249.jpeg

 

Do Mieszkańców
Gminy Lądek Zdrój

Wzorem lat ubiegłych w celu ochrony życia biologicznego wielu organizmów pożytecznych dla  człowieka oraz zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów, łąk, upraw rolnych i zabudowań

A P E L U J E M Y :

o zaniechanie wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, trzcinowiskach i szuwarach!

Przypominamy, że wypalanie roślinności powoduje szereg strat w środowisku, a w szczególności:
- niszczy faunę i florę,
- niszczy mikroorganizmy, które są niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej,
- obniża plony,
- marnotrawi  wartościową paszę,
- narusza strukturę gleby,
- niszczy wartościowe gatunki roślin,
- zabija pisklęta,
- powoduje jałowienie ziemi,
- niszczony jest naturalny rozkład resztek roślinnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w art. 124 stanowi:
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega   karze aresztu lub grzywny ( art.131 ustawy o ochronie przyrody).
Również Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach  w art. 30 ust. 3 zabrania w lasach, oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, następujących działań:
- rozniecania ognia,
- korzystania z otwartego płomienia,
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości  roślinnych.

Rolniku! Zapamiętaj!
Wypalając łąki, pastwiska, ścierniska, itd. możesz stracić płatności bezpośrednie do gruntów rolnych!

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
BURMISTRZA  LĄDKA  ZDROJU
mgr Joanna Walaszczyk