W dniach 11-22 luty 2008r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju prowadzone były warsztaty dla dzieci i młodzieży. Teatr, kuglarstwo, tworzenie świec, fotografia artystyczna, stylizacja, taniec, to tematyka zajęć, które przyciągnęły do CKiR ogromną liczbę uczestników w różnym wieku. Zorganizowano dwa kilkugodzinne pokazy filmów i bajek, a także prowadzone przez pracowników biblioteki zajęcia zatytułowane „Ferie z biblioteką”, gdzie na najmłodszych czekały gry, zabawy i konkursy. W ramach zajęć sportowych, na sali udostępnionej przez lądeckie liceum, rozegrano turnieje siatkówki, koszykówki, piłki halowej i dwóch ogni. Oferta nie była jednak skierowana tylko do dzieci i młodzieży, ale również do osób dorosłych.  Anna Biernacka z Teatru „From Poland” z Katowic wystąpiła w monodramie „Tutaj nas jeszcze nie było” Zorganizowany został koncert rockowy zespołu Pain Drops, w którego skład wchodzą młodzi i niezwykle utalentowani artyści ze Stronia Śląskiego. Nie zapomniano o emerytach i rencistach, dla których Gminne Centrum Informacji przeprowadziło szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. Efekty zajęć warsztatowych można było podziwiać podczas uroczystego zakończenia ferii w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju 22 lutego 2008r. o godz. 11.00. Prezentacja multimedialna z przebiegu ferii, pokazy taneczne dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone przez zespół „Damaskus”, spektakl teatralny pt. „Nic, co ludzkie...” przygotowany na warsztatach teatralnych pod kierownictwem Pauliny Bagińskiej, pokaz świetlny UFO SHOW- efekt warsztatów kuglarskich prowadzonych przez Monikę Walkowiak i Karolinę Sierakowską, występy wokalne prezentując zwycięzców konkursu IDOL 2008 zorganizowane przez Gracjanę Pazdyk. Na podsumowanie zaproszono do obejrzenia wystawy świec tworzonych na warsztatach plastycznych prowadzonych przez Karolinę Sierakowską, a także wystawę fotografii artystycznej zatytułowanej „Impresje” powstałej na warsztatach fotografii artystycznej i stylizacji. Autorkami wystawy są Marzena Zawal (fotografia) i Karolina Sierakowska
(makijaż i stylizacja). Wystawę można oglądać w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.
Organizatorami lądeckich ferii byli:
Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku Zdroju, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju, Gminne Centrum Informacji w Lądku Zdroju.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc:
Radzie Miejskiej Lądka Zdroju, Prezesowi Uzdrowiska Lądek- Długopole, Prezesom Stowarzyszenia Stacja Stronie, Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Lucjana Szenwalda w Lądku Zdroju, Pani Marii Matle, Pani Patrycji Staniewicz, Pani Teresie Gasińskiej, Pani Annie Bitner, Pani Urszuli Blicharskiej, Panu Bartłomiejowi „Aniołowi” Prorokowi, Panu Robertowi Królowi, Panu Pawłowi Gawronowi, Panu Hubertowi Skibickiemu

Karolina Sierakowska