ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH:

I.WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAWARCIA UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW Z KONCESJONOWANĄ JEDNOSTKĄ.

Na terenie Gminy Lądek Zdrój takie koncesje uzyskali:
1.Zarząd Budynków Komunalnych ul. Fabryczna 7a, Lądek Zdrój, tel.(074) 8 146 345

2.Alvater Sulo Polska Sp. z o.o. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, tel.(077) 4 661-514 lub
(077) 4 661-336
 
II.WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDOKUMENTOWANIA  STRAŻY MIEJSKIEJ KORZYSTANIA Z USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ WYWOŻĄCEGO ODPADY Z DANEJ NIERUCHOMOŚCI.

III.WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ RÓWNIEŻ DO UDOKUMENTOWANIA  STRAŻY MIEJSKIEJ KORZYSTANIA Z USŁUG WYWOŻENIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z DANEJ NIERUCHOMOŚCI.

Kto nie przestrzega w/w obowiązków podlega karze grzywny i mandatu karnego.

Urząd Miasta i Gminy informuje, że w najbliższych miesiącach będą przeprowadzane kontrole
Straży Miejskiej w zakresie w/w dokumentów.

 

Osoba pełniąca funkcję  Burmistrz Lądka Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

 Lądek - Zdrój, 26 maja 2008 r.