Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju informuje, że na terenie naszej gminy w ramach projektu dotyczącego współpracy pomiędzy Gminą Lądek Zdrój a Uniwersytetem Technicznym w Clausthal (Niemcy) i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w miesiącu maju i czerwcu 2008 roku planowane jest przeprowadzenie badań ankietowych mieszkańców Gminy.

Celem projektu badawczego jest między innymi zbadanie stanu energetycznego budynków mieszkalnych w Gminie, a projekt badawczy obejmuje: „Analizę uwarunkowań projektowania rozwiązań dotyczących contractingu energetycznego w gminach w Polsce realizujących zasady rozwoju zrównoważonego ”.

Korzyścią dla uczestniczących w badaniach mieszkańców Gminy będzie otrzymanie profilu energetycznego własnego budynku (mieszkania) –
po zakończeniu badań.   

I –szy termin prowadzenia badań ankietowych planowany jest w okresie:
28.05 – 01.06 b.r. Informacje o kolejnym terminie prowadzenia badań podamy po  jego potwierdzeniu przez obie uczelnie.

Ankiety mogą być przeprowadzane według indywidualnych życzeń mieszkańców:
- w ich domostwach,
- podczas „dni informacyjnych” na stanowisku w Urzędzie Gminy.

Ankieterami będą studenci kierunku Zarządzanie na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
Wszyscy ankieterzy posiadają upoważnienia do ankietowania i muszą je okazać na żądanie ankietowanych.

Serdecznie zapraszam do udziału w ankietach i dziękuję za poświęcenie czasu związanego z udzielaniem informacji ankieterom.


Burmistrz
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Lądka Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

 

 Lądek - Zdrój, 26 maja 2008 r.