Pierwsza w województwie  dolnośląskim, a szesnasta w kraju…

        W dniu 3 kwietnia 2008 r. została otwarta pierwsza w województwie dolnośląskim, a szesnasta w kraju świetlica środowiskowa Promyk Dnia w Konradowie.

        Była to uroczystość z udziałem władz kościelnych, na czele z ks. Biskupem Ignacym Decem, posłanką na Sejm Moniką Wielichowską, wiceprzewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego Stanisławem Longawą, radnym Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniewem Piotrowiczem, starostą kłodzkim Krzysztofem Baldym, burmistrzem Lądka-Zdroju Kazimierzem  Szkudlarkiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem Pazdykiem, Nadleśniczym Nadleśnictwa Lądek Zdrój Mariuszem Młodzińskim, Dyrektorem Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie Mieczysławem Krywieńko, Dyrektorem Gimnazjum w Lądku Zdroju Jolantą Szmidt, reprezentującą dyrekcję Szkoły Podstawowej w Lądku-Zdroju Ewą Jakimczuk, prezesem GS Arkadiuszem Mintą oraz radną powiatową Ireną Foremnik, która jest także prezesem Stowarzyszenia Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim. Uroczystość tą uświetnili również sami mieszkańcy, sąsiedzi i osoby z innych miejscowości.
        Otwarcia świetlicy dokonali główni inwestorzy tej placówki, największa firma farmaceutyczna w kraju GlaxoSmithKline z Warszawy, która będzie przekazywać w ciągu najbliższych 3 lat subwencję na utrzymanie nowopowstałej świetlicy w Konradowie. W świetlicy będą prowadzone zajęcia po 4 godz. dziennie, w sekcjach edukacyjnej, tanecznej i muzycznej. Program edukacyjny jest przygotowany od strony merytorycznej przez Instytut Medycyny Wsi i  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Firmę GlaxoSmithKline reprezentowali menagerowie pp. Aldona Zygmunt i Jacek Graliński, jako członkowie Rady Programowej oraz Pan Andrzej Pawłowicz wraz z Władysławem Doroszem z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich w Warszawie, jako członkowie  Zarządu.
        Cała uroczystość składała się z trzech części.  Powitania zaproszonych gości dokonał Janusz Najder Prezes OSP oraz dzieci, które mówiły wiesze autorstwa Pani Krystyny Kopytko. Mszę świętą celebrowało 4 księży, pod przewodnictwem ks. Biskupa. W drugiej części uroczystości wszyscy udali się do budynku dawnej szkoły, gdzie dokonano uroczystego otwarcia świetlicy przy lampce mszalnego wina. Pan burmistrz i zaproszeni goście zabrali głos i życzyli społeczności Konradowa, aby takich oddolnych inicjatyw było więcej; jest to przykład dobrej współpracy mieszkańców, którzy nie boją się wyzwań biorąc sprawy w swoje ręce. W imieniu organizatorów: Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Sołeckiej w Konradowie i Stowarzyszenia Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim podziękowania dokonały pp. Grażyna Kubisiak i Irena Foremnik, a dzieci wręczyły zaproszonym gościom bukiety kwiatów sponsorowanych przez Panią Janinę Nowak.
        Za duży wkład pracy i finansowy, przy remoncie świetlicy dziękowano Panu Henrykowi Kuźmińskiemu i Panu Mariuszowi Młodzińskiemu, za farby i upusty cenowe Firmie Gwarek, Hurtowni Materiałów Budowlanych w Stójkowie oraz firmie Pana Konrada Kubisiaka i właścicielom sklepów - Państwu Nogom i Panu Kuczwalskiemu. Podziękowanie otrzymała Pani Alicja Chrobak za uszycie firan oraz  Pan Jan Piasecki, Marcin Dyjak, Marek Kuliński, Władysław Michniak – za malowanie świetlicy, a za utrzymanie czystości podziękowano Pani Stanisławie Działo.
        Na zakończenie tej uroczystości, pod wiatą turystyczną był poczęstunek i odbyły się występy artystyczne zespołów tanecznch ze Stronia Śląskiego i Konradowa. W czasie występów wszyscy goście i mieszkańcy zajadali się bigosem myśliwskim, przygotowanym przez Leśniczego Łowieckiego Pana  Tadeusza Główkę oraz ośmioma rodzajami ciast wypieku miejscowych gospodyń.
Nie sposób było podziękować wszystkim z imienia i nazwiska, którzy przyczynili się do powstania naszej świetlicy, dlatego jeszcze raz podziękowano wszystkim za wszystko.

OSP Konradów

Ochotnicza Straż Pożarna w Konradowie osobno kieruje list otwarty do Pana Henryka Kuźmińskiego.

Najbardziej zajęci ludzie, jakich zdarzyło nam się spotkać, zawsze mieli czas na wszystko. Ci, którzy nic nie robili byli wciąż zmęczeni, nie zdawali sobie sprawy jak mało pracują i stale narzekali, że dzień jest za krótki.
Szanowny Panie Henryku, zawsze miałeś czas, zawsze pomogłeś i dalej deklarujesz swoją pomoc dla strażaków w Konradowie.
Niech nasze podziękowania skierowane tą drogą są zawsze w naszej pamięci za wszystko co uczyniłeś z dobrego serca.
Za nowe drzwi do świetlicy, za renowację starych zabytkowych drzwi do budynku szkoły, za ułożenie 60 m kw. paneli podłogowych, za gablotę do sztandaru i wiele napraw stolarskich.
Niech będzie Pan przykładem życzliwości i bezinteresownej pomocy.
Niech wszyscy Pana pracownicy czerpią siłę i moc w poświęcaniu się ludziom, którzy sami nie osiągną celu dla dobra ogółu.
Życzymy Panu długich lat życia w dobrym zdrowiu, a Pańskiej Firmie rozwoju.

Z wyrazami szacunku strażacy z Konradowa

otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 029.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 044.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 061.jpeg


otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 063.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 065.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 069.jpeg


otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 084.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 077.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 219.jpeg


otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 222.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 240.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 106.jpeg

otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 136.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 141.jpeg    otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 325.jpeg

otwarcie przedszkola w Konradowie 3.04.08. 125.jpeg