WIOSENNE PORZĄDKI
Uwaga! wystawka
11-13 kwietnia 2008

Posprzątajmy nasze miasto!

        W dniach 11-13 kwietnia 2008 r. (piątek-niedziela) Zarząd Budynków Komunalnych organizuje „wystawkę” - nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla tych podmiotów gospodarczych, które mają zawartą umowę z ZBK. Odpady te prosimy ustawiać przy pojemnikach ZBK.
        Także w tych dniach lądecka kompostownia przyjmie od mieszkańców i wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych wszelkie odpady wielkogabarytowe lub te, które zostały zebrane na posesjach (za wyjątkiem gruzu i materiałów budowlanych) i dostarczone własnymi środkami transportu.
        Apelujemy do wszystkich mieszkańców, instytucji, zakładów pracy, szkół i organizacji społecznych o wzięcie udziału w sprzątaniu swoich posesji i najbliższego otoczenia. Wizerunek naszego miasta uzdrowiskowego i turystycznej gminy zależy od nas wszystkich!
W zakresie terminów i miejsc wywozu zgromadzonych nieczystości należy kontaktować się z ZBK te. 074-814-63-58 p. K.Mazurkiewicz.