To już przez dwa miesiące odbywają się w CKiR w Lądku Zdroju bezpłatne zajęcia szachowe dla młodzieży z lądeckich szkół. Podczas tych zajęć uczniowie poznali podstawowe zasady tej KRÓLEWSKIEJ gry (dozwolone manewry bierkami, przykładowe rozpoczęcia partii szachowej – gra w debiucie, elementarne zakończenia partii szachowej oraz elementy taktyki szachowej).
 Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację a przed wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
       Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje.
       W dniu 3 czerwca 2008 dla uczniów szkół lądeckich został zorganizowany GMINNY MŁODZIEŻOWY TURNIEJ SZACHOWY przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka
Zwycięzcy turnieju:
w kategorii do 11 lat:
I miejsce – Patryk Rudnicki 11 lat
II miejsce-  Borys Dziaduszycki 11 lat
III miejsce- Radosław Stępiński 9 lat
w kategorii 12-15 lat:
I miejsce- Jakub Gołojuch 15 lat
II miejsce- Marcel Dela 14 lat
III miejsce- Paweł Podraska 15 lat
        Laureaci otrzymali medale i upominki ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku Zdroju. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów szachowych. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na zajęcia szachowe w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju.

relacja: Gracjana Pazdyk, Piotr Stępiński

turniej2.jpeg turniej3.jpeg turniej4.jpeg turniej6.jpeg turniej7.jpeg

 

                                                                                        11 czerwca 2008