W dniu 21 czerwca br. na peronie lądeckiego nieczynnego dworca PKP po raz czwarty spotkali się na konferencji samorządowcy i przedstawiciele firm kolejowych. Gospodarzami spotkania byli: Kazimierz Szkudlarek Burmistrz Lądka Zdroju i Zbigniew Szczygieł, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego, Piotr Maziarz zastępca Burmistrza Kudowy Zdroju, Stanisław Longana Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Krzysztof Baldy Starosta Kłodzki, Stanisław Jurewicz Senator RP, przedstawiciele samorządów ze Szklarskiej Poręby, Nowej Rudy, Niemczy, radni z Lądka Zdroju - Leszek Pazdyk, Zbigniew Wiernusz, Eleni Mawrudi-Nowak oraz przedstawiciele firm kolejowych i urzędów powiązanych z kolejnictwem.
     Po otwarciu konferencji przez Kazimierza Szkudlarka, Zbigniew Szczygieł przedstawił działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz rewitalizacji przewozów kolejowych:
1. Organizowanie regionalnych przewozów kolejowych
a) Nowy lepszy rozkład jazdy pociągów
b) Zwiększenie liczby uruchamianych połączeń kolejowych o 25%
c) Wznowienie połączeń na liniach nieczynnych w ruchu pasażerskim: Lwówek Śląski- Zebrzydowa, Legnica-Lubin
d) Uruchomienie nowych połączeń turystycznych do Kudowy Zdroju i Szklarskiej Poręby, uratowanie linii kolejowych turystycznych przed zamknięciem
2. Rewitalizacja infrastruktury kolejowej
a) Negocjacje z PLK na temat utrzymania przewozów na czynnych obecnie liniach kolejowych Kłodzko - Kudowa Zdrój, Szklarska Poręba - Jelenia Góra
b) Negocjacje z PLK na temat możliwości uruchomienia przewozów na nieczynnych obecnie liniach kolejowych: Kłodzko-Wałbrzych, Kłodzko- Stronie Śląskie, Wrocław - Świdnica miasto
c) Negocjacje z PKP S.A. w sprawie przejęcia nieeksploatowanych linii kolejowych i reaktywacji na nich przewozów pasażerskich(Wrocław- Trzebnica, Szklarska Poręba- Harrahov) oraz towarowych
d) Przygotowanie przetargów dot. remontów infrastruktury przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei
3. Zakup taboru kolejowego odpowiedniego do potrzeb eksploatacji lokalnych linii kolejowych. Zakończenie realizacji projektu zakupu 8 autobusów szynowych o wartości 56 mln zł. Obecnie samorząd województwa posiada flotę 12 autobusów szynowych. W ramach realizacji RPO zamierzają na ten cel przeznaczyć 160 mln zł.
4. Utworzenie w 100% samorządowej (bez udziału spółek z grupy PKP) spółki przewozowej Koleje Dolnośląskie S.A., specjalnie dla potrzeb eksploatacji lokalnych, niezelektryfikowanych linii kolejowych. Powołanie spółki pozwoli na zmniejszenie kosztów świadczenia usług przewozowych w regionalnych transporcie kolejowym oraz na poprawienie jakości w/w usług. 
      W kolejnych wystąpieniach dyskutowano nad przyszłością przewozów kolejowych na Dolnym Śląsku, a szczególnie na Ziemi Kłodzkiej. Samorządowcy Lądka Zdroju liczą, że inicjatywa, by stale podejmować ten temat przyniesie efekty i na dworzec powrócą pociągi a spotkania przeniosą się do sal konferencyjnych.

  CIMG3345.jpeg CIMG3343.jpeg CIMG3346.jpeg

 

 

23 czerwca 2008