Grupa PARAGRAF (złożona z pracowników Gimnazjum i Biblioteki) kontynuuje realizację projektu „Bezpieczny Internet”, którego celem jest uświadomienie uczniów i rodziców, jakie zagrożenia płyną z Sieci. W ostatnich dniach odbyły się spotkania informacyjne:
- 2 grudnia- odbyło się spotkanie uczniów szkół podstawowych (Lądek Zdrój i Trzebieszowice) oraz uczniów gimnazjum z policjantką st.post. Kamilą Wądżyk, która mówiła o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, podając równocześnie przykłady złych zachowań i nieodpowiedzialnego wykorzystywania Sieci. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali ulotki z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zakładki i książeczki traktujące o cyberprzemocy.
- 9 grudnia- odbyło się  spotkanie rodziców z pedagogiem Joanną Maskiewicz- rodzice mieli okazję posłuchać o sposobach ochrony dziecka przed cyberprzemocą i  szkodliwymi treściami płynącymi z Sieci, o rodzicielskich programach filtrujących.
Korzystajmy z osiągnięć technologicznych, bo po to zostały wymyślone, ale w sposób świadomy i odpowiedzialny!

Gabriela Naporowska GRUPA PARAGRAF

STA42198.jpeg STA42197.jpeg STA42196.jpeg STA42194.jpeg
STA42193.jpeg STA42201.jpeg