Finał tegorocznej edycji Regionalnych Obchodów Dnia Kultury odbył się 29 listopada 2008 r. w Lądku Zdroju, w Kawiarni Wiedeńskiej „Albrechtshalle”. Jest to przedsięwzięcie  organizowane w Powiecie Kłodzkim od 2004 roku. Celem inicjatywy jest wyróżnienie wybitnych osób działających na rzecz rozwoju kultury w powiecie kłodzkim.

Przybyłych gości powitał Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka Zdroju, który podziękował za wybranie lądeckiego uzdrowiska na miejsce uroczystości. Burmistrz dodał, że kultura w Lądku Zdroju, uzdrowiska o kilkuwiekowej tradycji zawsze miała szczególne miejsce, gdyż obok oferty leczniczej kurort swoim gościom zapewnia zawsze możliwości skorzystania z atrakcyjnej oferty kulturalnej. Krzysztof Baldy, Starosta Kłodzki podkreślił bogactwo i różnorodność kulturalną Ziemi Kłodzkiej, wynikającą zarówno z historii regionu jak i aktywności jej mieszkańców. Kultura jest największym wyróżnikiem również przy promocji regionu, bo pozwala na budowanie produktów regionalnych o unikalnych cechach. 

Jako pierwsze wręczono statuetki Róży Kłodzkiej, które otrzymali z rąk Moniki Wielichowskiej, posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskie i Krzysztofa Baldy, Starosty Kłodzkiego:
Tomasz Nowacki jako Mecenasa Kultury Powiatu Kłodzkiego 2007
Jacek Maria Rybczyński jako Osobowości Kulturalnej Powiatu Kłodzkiego 2007
Międzynarodowy Festiwal im. Ignacego Reimanna jako Inicjatywa o charakterze ponadpowiatowym w 2007 roku.
W kategorii Społeczny Działacz Kultury nagrodzono Dyplomami Starosty Kłodzkiego wraz z 3 nagrodami finansowymi panie: Martę Zilbert, Ładę Ponikowską, oraz  Honoratę Kleimann. Kolejne wyróżnienia to Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego, który przyznał na wniosek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Dyplomy za całokształt dorobku w obszarze kultury dla: pani Karoliny Sługockiej, pana Józefa Sołodowczuka, pani Marii Ozierańskiej, Ludowemu Zespołowi „Skrzynczanki” pani Teresy Biel-Lutosławskiej, pana Stanisława Paluszka, pani Joanny Półtoranos, pana Bronisława Brzozowskiego, pana Wiktora Michalkiewicza i pana Stanisława Szczypka.

Ponadto w roku bieżącym Zarząd Powiatu Kłodzkiego zwrócił się z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie Medalu Zasłużonego Kulturze „Gloria Artis” dla pani Olgi Tokarczuk. Pan Minister pozytywnie rozpatrzył wniosek przyznając Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Jednakże Pan Bogdan Zdrojewski osobiście wręczy to szczególne wyróżnienie pani Oldze Tokarczuk we Wrocławiu w grudniu 2008 r.

W części artystycznej wystąpił nagrodzony dyplomem ministra Ludowy Zespół Śpiewaczy „Skrzynczanki”, którego obchody 30-lecia działalności w lipcu 2008 r. wsparł finansowo Zarząd Powiatu Kłodzkiego. „Skrzynczanki” przygotowały specjalny repertuar, rozpoczynając od Pieśni Legionów – w nawiązaniu do niedawno obchodzonego Dnia Niepodległości – a kończąc na nastrojowej kolędzie z okazji nadchodzących świąt.
Po części oficjalnej był czas na rozmowy kuluarowe, wzajemne poznanie się czy powitanie dobrych znajomych. Zaproszono do obejrzenia wystawy malarskiej nagrodzonego lądczanina, pana Wiktora Michalkiewicza, który ponad 30 lat uwiecznia swoje miasta różnymi na obrazach.
Całość spotkania poprowadziła Małgorzata Bednarek, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, która to instytucja współpracowała ze Starostwem Powiatowym  podczas organizacji finału edycji 2007 r. Powiatowych Obchodów Dnia Kultury.
Relacja z uroczystości-TV Sudecka

CIMG4405.jpeg CIMG4392.jpeg CIMG4379.jpeg CIMG4366.jpeg
CIMG4365.jpeg CIMG4361.jpeg CIMG4352.jpeg

2 grudnia 2008
Tekst: M. Bednarek, Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kłodzku
Foto: A. Sikorski


LAUREACI
REGIONALNYCH OBCHODÓW POWIATOWEGO DNIA KULTURY 2007
 
Pan Tomasz Nowacki od kilku lat w znaczący sposób  wpływa finansowo na kształtowanie i rozwój życia kulturalnego w 14 gminach Powiatu Kłodzkiego. Z jego wsparcia korzystają instytucje samorządowe, małe ośrodki kultury , szkoły i przedszkola, lokalne stowarzyszenia, organizatorzy imprez i wydarzeń kulturalnych. Poza wsparciem finansowym takich imprez jak Dni twierdzy kłodzkiej, lato z Lewinem kłodzkim, Festiwal Moniuszkowski, Dni Międzylesia. Pan Tomasz Nowacki osobiście wspiera różnego rodzaju akcje takie jak: Fundusz stypendialny Grzegorza Ciechowskiego dla młodzieży uzdolnionej, zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, zakupy sprzętu sportowego dla LZS ów i klubów sportowych, remonty obiektów kościelnych oraz zakupy nagród dla szkół 

Pan  Jacek Maria Rybczyński jest rysownikiem, malarzem, rzeźbiarzem i reanimatorem zabytkowej architektury Wapienniku Łaskawy Kamień w Starej Morawie stworzył miejsce spotkań artystów plastyków, literatów, muzyków i naukowców z europy i świata. Odbyły się tam spotkania m.in. z Olga Tokarczuk, Marią Mirską, Arkadym Fidlerem jr,. W Wapienniku zorganizowano cykle plenerów graficznych, wystaw plastycznych. To właśnie tam zrodziła się idea Spotkań Młodych Pisarzy z polski i Niemiec. Tam też odbywają się cyklicznie Drzwi Otwarte dla uzdolnionej młodzieży. Postawa artystyczna p. Jana Rybczyńskiego promieniuje na cały Powiat Kłodzki.

Międzynarodowy Festiwal im. Ignacego Reimanna  corocznie odbywa się na przełomie III i IV kwartału w Wambierzycach , Krosnowicach i Radkowie. Ideą festiwalu jest poznanie twórczości Ignaza Reimanna- Obywatela trzech narodów: w urodzenia obywatel Wambierzyc, z wyboru obywatel Krosnowic zaś ze względu na dorobek artystyczny patron międzynarodowych festiwali. Pozostawił po sobie ponad 800 utworów w tym ponad 70 mszy na organy. Co roku w festiwalu biorą udział chóry z Niemiec, Czech i polski. Podczas dwudniowej imprezy wt stepu odbywają się w krosno wickim kościele parafialnym oraz w Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin.


W kategorii Społeczny Działacz Kultury:
Pierwszą nagrodę przyznano Paniom Marcie Zilbert  wraz z Pani Ładzie Ponikowskiej. Są one autorkami historycznych powieści dla najmłodszych „Tajemnica Glacelli” oraz „Czary Glacelli”, które opisują burzliwą historię miasta Kłodzka, a co za tym idzie Hrabstwa Kłodzkiego. Publikacje te okazały się atrakcyjną ofertą rozrywkowo-edukacyjną dla najmłodszych, ich rodziców, dziadków a także turystów. Dzięki tej inicjatywie poznawanie małej ojczyzny, jej historii stało się bardziej interesujące. Książki te były promowane podczas spotkań w przedszkolach, szkołach i bibliotekach. Dzieci uczestnicząc w spotkaniach identyfikowały się z przedstawionymi postaciami z bajki oraz uświadamiały sobie, że ich okolica ma tak bogatą tradycję. Pedagodzy i bibliotekarze z powiatu kłodzkiego wykorzystują często te pozycje do zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

Drugiej nagrody w tej kategorii nie przyznano.
Natomiast trzecie miejsce przypadło
pani Honoracie Kleimann. Pani Honorata Kleimann zamieszkała w Woliborzu gm. Nowa Ruda jest działaczką zajmującą się Kołami Gospodyń Wiejskich w gminie Nowa Ruda. Od lat pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Nowa Ruda.
Zaangażowanie pani Honoraty w  szerzeniu kultury i tradycji naszego regionu daje się zauważyć na każdym kroku. Uczestniczy ona w wielu konkursach, prezentacjach i festiwalach sztuki ludowej. Wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia. Jest częstym gościem na zajęciach w szkołach podstawowych i przedszkolach, gdzie przekazuje dzieciom i młodzieży wiedzę o tradycji i kulturze wsi dolnośląskiej.

Kolejne wyróżnienia to Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa  Narodowego przyznał  na wniosek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Dyplomy za całokształt dorobku w obszarze kultury dla: pani Karoliny Sługockiej, pana Józefa Sołodowczuka, pani Marii Ozierańskiej, Ludowemu Zespołowi „Skrzynczanki” pani Teresy Biel-Lutosławskiej, pana Stanisława Paluszka, pani Joanny Półtoranos, pana Bronisława Brzozowskiego, pana Wiktora Michalkiewicza pana Stanisława Szczypka

Pani Karolina Sługocka jest emerytowana nauczycielką oraz bibliotekarką. Podczas 44-letniego stażu pracy jako nauczycielka jęz. polskiego z niezwykłą sumiennością i cierpliwością podchodziła do uczniów, rozbudzała zainteresowania czytelnicze wśród młodzieży propagując dzieła wybitnych polskich publicystów. Na co dzień dbała i dba  również o czystość jęz. polskiego, który ma tak istotne znaczenie dla kultury polskiej. Wielokrotnie organizowała też konkursy recytatorskie oraz prowadziła Koło Polonistyczne.

 Pan Józef Sołodowczuk  jest rzeźbiarzem działającym w Nowym Waliszowie. Inspiracją dla jego twórczości jest życie wiejskie, otaczająca przyroda oraz praca. Często wykorzystuje też motywy religijne a także wykonuje prace promujące nasz region. Do wyrobu swoich dzieł wykorzystuje surowe drewno bez dodatkowych upiększeń co sprawia, że rzeźby są bardzo oryginalne.

Pani Maria Ozierańska – jej nazwisko kojarzone jest z Muzeum Zabawek „Bajka” w Kudowie –Zdroju. Muzeum posiada unikatowe zbiory z najdawniejszych czasów. Prezentuje zabawki na tle regionu oraz wydarzeń historycznych. Współpracuje z innymi placówkami tego typu w Polsce i zagranicą. Organizuje spotkania muzealników z regionu polsko-czeskiego.

 Ludowy Zespół Śpiewaczy „Skrzynczanki” od trzech  dekad uświetnia swoja obecnością koncerty, festiwale, przeglądy i święta ludowe. Zawsze uśmiechnięte Panie w barwnych ludowych strojach występują w całej Polsce i nie tylko. Z pieśnią na ustach rozsławiają lądecką gminę i krzewią kulturę ludową. Zespól często można usłyszeć na antenie polskiego Radia Wrocław.

 Pani  Teresa Biel- Lutosławska od lat mieszka i pracuje w Szlejowie Górnym. Specjalizuje się w urządzaniu wnętrz, renowacji mebli i tkaninie artystycznej.  Bierze udział w „Salonach sztuki” organizowanych przez Kłodzki Ośrodek Kultury, prowadzi działalność w „Akademii Długowieczności”, współorganizuje liczne warsztaty  o zasięgu ogólnopolskim, współpracuje z samorządem lokalnym przy realizacji programów ”Ochrony Dziedzictwa Narodowego”  oraz „Na szlaku Przyszłości”. Jej inwencja twórcza angażuje do pracy środowiska lokalne nie tylko Ziemi Kłodzkiej.

Pan Stanisław Paluszek jest artystą muzykiem, organistą i założycielem chóru „Cantus” Jest również wieloletnim działaczem kultury i pracownikiem Gminnego Centrum Kultury w Radkowie. Jest kompozytorem hymnu „Do Ziemi Kłodzkiej” oraz „ Hymnu Ziemi Radkowskiej”. Na co dzień prowadzi zespoły dziecięce i młodzieżowe  oraz przygotowuje aranżacje muzyczne.

Pani Joanna Półtoranos od 1992 roku związana z kulturą poprzez prace w Młodzieżowym Domu Kultury, Centrum Edukacji Kulturalnej  oraz Kłodzkim Ośrodku Kultury. Jest autorką m. in. takich spektakli jak „Prosiaczek Czok” „Mrożek Klub”, „ Osioł”, „Inqubator” oraz monodramów „Blanka”’ „Amos” wg Olgi Tokarczuk, „Ona” wg Gombrowicza.  Zorganizowała liczne festiwale, konkursy, przeglądy i warsztaty. Za reżyserie i przygotowania konkursów otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

Pan Bronisław Brzozowski jest znanym i cenionym kolekcjonerem zbiorów filatelistycznych dotyczących historii poczty. Jest członkiem Polskiego Związku Filatelistów. W roku 1966 założył Koło Filatelistów przy Sudeckiej Brygadzie WOP. W 1996 został bohaterem cyklu „My Kłodczanie” organizowanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej, które w ten sposób przybliża sylwetki i dorobek ciekawych osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju miasta Kłodzka.

Pan Wiktor Michalkiewicz – od ponad 30 lat utrwala piękną architekturę Lądka –Zdroju różnymi technikami artystycznymi. Zazwyczaj maluje w oknie mieszkania usytuowanego na parterze kamienicy przy ul. Słodowej. Od powstania w 2003 roku Galerii Artystycznej w Lądku- Zdroju jest jej aktywnym uczestnikiem. Prace pana Wiktora wciąż zadziwiają i zachwycają malowniczymi ujęciami. Jego bogaty dorobek ponad 30-letniej twórczości wart jest podziwiania.

Pan Stanisław Szczypek – jest mieszkańcem Bożkowa, gdzie stworzył warsztat stolarski łącząc twórczość ludową z pracą na gospodarstwie rolnym. Jego liczne prace rzeźbiarskie przedstawiające górali, prace wiejskie oraz obyczaje ludowe i postaci świętych zyskały liczne nagrody i wyróżnienia. Ponadto pan Stanisław jest rysownikiem i renowatorem dzieł sztuki.