Przedstawiciele Gminy Lądek Zdrój oraz druhowie strażacy z miejscowej Jednostki OSP przebywali w zaprzyjaźnionej, partnerskiej gminie Goedereede w Holandii na specjalne zaproszenie pani burmistrz G.J. van de Velde-de Wilde. W skład delegacji wchodzili Pan Burmistrz Kazimierz Szkudlarek, Przewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem prezes OSP Leszek Pazdyk, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZW OSP RP w Lądku Zdroju Zbigniew Strzelecki, Naczelnik OSP w Lądku Zdroju Czesław Korobij, Kronikarz OSP w Lądku Zdroju Adam Rodak, pracownik Urzędu Miasta i Gminy jako tłumacz Pani Marta Pogorzelska oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Lądku Zdroju.
     Program wizyty przewidywał zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz działaniem holenderskich straży pożarnych. Delegacja odwiedziła dwa centra szkoleniowe na terenie Holandii szkolące w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych. Odbył się pokaz sprzętu w jaki są wyposażone tamtejsze jednostki straży pożarnej.
     Ważnym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami biznesu zainteresowanymi nawiązaniem współpracy z naszą gminą oraz gestorami funkcjonującymi na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.
     W gminie holenderskiej Goedereede istnieje duże i aktywne środowisko artystów plastyków gdzie wspólnie promują lokalną twórczość. W trakcie spotkania z przedstawicielami środowisk twórczych zrodziła się idea wymiany kulturalnej między artystami z obu gmin.   Na dzień dzisiejszy jest przygotowywana informacja o naszych twórcach, która zostanie przedstawiona stronie holenderskiej. Jednym z pomysłów jest, aby prace naszych twórców były prezentowane i sprzedawane w galeriach Goedereede.
     Podsumowaniem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Rady Miejskiej Goedereede, na którym przedstawiona została prezentacja multimedialna naszej gminy.Uzgodniono również dalsze działania partnerskie pomiędzy gminami.
     Holenderscy strażacy przekazali nieodpłatnie sprzęt do ratownictwa drogowo- technicznego o wartości ponad 50.000 zł. ze wskazaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konradowie, który zostanie uroczyście wręczony na sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju. 
     Wizyta delegacji lądeckiej miała na celu większe uściślenie współpracy pomiędzy gminami Goedereede, a Lądek Zdrój.   
     Nadmienić należy że wszyscy uczestnicy wyjazdu do Holandii partycypowali w kosztach przejazdu. Koszty pobytu delegacji z Lądka Zdroju poniosła w całości strona holenderska.

Holandia.jpeg P8120057.jpeg 100_0449.jpeg 100_0437.jpeg

Obraz 237.jpeg Obraz 238.jpeg P8140295.jpeg Obraz 018.jpeg

100_0528.jpeg 100_0689.jpeg 100_0675.jpeg 100_0658.jpeg

100_0480.jpeg Obraz 349.jpeg Obraz 326.jpeg Obraz 183.jpeg

Obraz 186.jpeg 100_0703.jpeg 100_0712.jpeg 100_0723.jpeg

K. Szkudlarek, L. Pazdyk, A. Rodak.
11-16 sierpnia 2008