W chwili obecnej trwają prace rewaloryzacyjne w Parku 1000-lecia w Lądku Zdroju, mające na celu wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w starodrzewiu, usunięcie niepożądanych drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń. Samo zamierzenie przywrócenia dawnej świetności temu terenowi narodziło się w 2003 roku. Końcem roku 2004 udało się przeforsować projekt budżetu, w którym zabezpieczono środki finansowe na wykonanie w roku 2005 projektu rewaloryzacji zabytkowego parku 1000-lecia w Lądku Zdroju (dotyczącego gospodarki zielenią). Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła „Pracownia Dokumentacji Projektowania Zieleni PARK. W styczniu 2006 roku otrzymaliśmy dokumentację projektową Rewaloryzacji Zabytkowego Parku 1000-lecia w Lądku Zdroju, wykonaną przez mgr inż. Grażynę Polanicę-Traczyńską i mgr inż. Andrzeja Traczyńskiego, która otrzymała akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Samo wykonanie rewaloryzacji przeciągało się z uwagi na brak środków w budżecie. Wreszcie w II połowie 2007 roku, w związku z nieplanowanym przychodem w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, połowę środków przeznaczono na rozpoczęcie rewaloryzacji parku jako etap I prac, który ma objąć około 1/5 powierzchni parku, w obrębie pokazanym na załączonej poniżej mapie. W przetargu wyłoniono wykonawcę - ”EKOLAS” Przedsiębiorstwo Usługowe Witold Boratyński z siedzibą w Przygodzicach. Początkiem tego roku wykonawca przejął teren prac i rozpoczął etap I rewaloryzacji Parku 1000-lecia. Do tej pory wykonano prace pielęgnacyjne na 56szt drzew, założono w koronach drzew 25szt wzmocnień elastycznych przeciw wyłamywaniu się konarów, usunięto 31 drzew. Obecnie prowadzony jest końcowy etap prac, w wyniku których, ma być posadzonych 11szt drzew, 624szt krzewów, 8564szt bylin, 6000szt roślin cebulowych oraz dosianie trawy na powierzchni 400m2. Po odbiorze końcowym prac, który planowo ma nastąpić 20 października tego roku, wykonawca jeszcze przez 12 miesięcy, a więc do 20 października 2009 roku będzie prowadził pielęgnację posadzonych roślin.
W przyszłości planuje się wykonanie kolejnych etapów prac, na pozostałej części parku, a następnie jako zwieńczenie rewaloryzacji parku, wykonanie wymiany nawierzchni oraz odbudowę „Altany Koncertowej”, a może i „reanimację” słynnego „zegara kwiatowego” przy wejściu do parku.

bez tytułu.jpeg

Mariusz Krynicki
17 września 2008