CHCEMY  SIĘ  POCHWALIĆ ...
         
        W 2008 roku w lądeckim Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest duży projekt ekologiczny „Las nasza przyszłość”. Pierwsze działania, podjęte z inicjatywy pani dyrektor Eleonory Puzio oraz  koordynatora projektu, księdza Grzegorza Kucharskiego, zostały przeprowadzone w maju bieżącego roku. Podsumowanie i ocena wykonanych prac przewidziana została na listopad 2008 roku. Nadrzędnym celem projektu jest edukacja ekologiczna młodzieży oraz wykształcenie w młodych ludziach wrażliwości na problemy związane z ochroną lasów oraz szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego.
        Uczniowie poznają charakterystykę okolicznych lasów i specyfikę ich ekosystemu, biorą udział w warsztatach badania zanieczyszczenia chemicznego okolicznych lasów oraz w warsztatach badania różnych ekosystemów leśnych. W najbliższym czasie grupy młodzieży pojadą na dłuższe
i krótsze wycieczki autokarowe, m.in. do Ojcowskiego Parku Narodowego ( poznanie tamtejszego ekosystemu leśnego) czy też  do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach -Zdroju ( warsztaty czerpania papieru). W ramach projektu organizowanych jest też wiele konkursów o charakterze szkolnym i międzyszkolnym ( np. konkurs na esej ekologiczny, na najlepsze wypracowanie pt. „Motyw lasu w literaturze”, konkurs na prezentację multimedialną „Lasy dla mnie – ja dla lasów”, konkursy fotograficzne „Las – miejsce relaksu”, „Osobliwości natury w lesie” itd.)
       Praca nad  zadaniami  ujętymi  w harmonogramie projektu przynosi korzyści  i młodzieży
i szkole:  fundusze pozyskane dla potrzeb realizacji projektu ( 25 tys. złotych ! )  pozwalają nie tylko na sfinansowanie w/w działań, ale też umożliwiły gruntowne wyposażenie pracowni
i biblioteczki biologicznej, przez co  nasza młodzież będzie miała  już w tym roku szkolnym dostęp do nowoczesnych pomocy naukowych
       Sprawozdania z najciekawszych działań podejmowanych w ramach projektu „Las nasza przyszłość” przedstawimy już wkrótce.

 

                              ROK  NOWYCH  SZANS  ROZPOCZĘTY !

       Pierwszy dzień września rozpoczął  w lądeckim liceum nowy rok szkolny. Na inauguracyjnym  apelu obecni byli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście: przewodniczący Rady Miejskiej,  pan Leszek Pazdyk oraz prezes Zarządu Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A., pan Zbigniew Piotrowicz.  Pani dyrektor Eleonora Puzio powitała wszystkich zgromadzonych, szczególnie zaś serdecznie nowych uczniów: sześćdziesięciu pierwszoklasistów, którzy uczyć się będą w klasach 
o profilach: lingwistycznym, sportowo- turystycznym, przyrodniczym i politechnicznym. Łatwo nie będzie, bo wszystkich czeka rok wytężonej pracy – nie może być inaczej w szkole, w której ponad 98 % absolwentów zdaje maturę i rozpoczyna studia!
       Nowy rok szkolny będzie jeszcze pod jednym względem wyjątkowy dla uczniów lądeckiego LO – zaproszony na rozpoczęcie gość specjalny, dziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z Wrocławia, oficjalnie ogłosił, że od tego roku lądeckie Liceum Ogólnokształcące zostaje objęte patronatem uczelni wyższej. Już od października nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w darmowych spotkaniach i wykładach organizowanych przez WSZ „Edukacja”, zwiększając  tym samym swoje szanse edukacyjne w przyszłości.    

RELACJA ZDJĘCIOWA Z OTRZĘSIN

  Obraz 003.jpeg Obraz 017.jpeg Obraz 019.jpeg Obraz 006.jpeg