Dnia 14 października w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej z programem artystycznym wystąpiły klasy II b (wych. Małgorzata Aleksandrowicz-Nogaj), III a (wych. Ewa Jakiwczuk) oraz koło teatralne (opiekun Danuta Martyniszyn). Humorystyczne scenki kabaretowe przeplatane wierszami i życzeniami bawiły pracowników placówki, rodziców i zaproszonych gości Po zakończonym programie Przewodnicząca Rady Rodziców p. Dorota Kowalska w imieniu swoim oraz rodziców złożyła życzenia dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. W-ce dyrektor p. Aldona Kędzierska podziękowała organizatorom  w imieniu pracowników szkoły.   

dzien edukacji.jpeg dzien edukacji2.jpeg