Burmistrz Lądka Zdroju zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Lądek Zdrój na konsultacje społeczne, których celem będzie przedstawienie rozwiązań technicznych planowanych w ramach projektu realizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nazwą: „Koncepcja programowo – przestrzenna ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej –
etap I wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej.”

Spotkanie odbędzie się
w dniu 11 września 2009 r.
w Domu Zdrojowym – Klub Kuracjusza
ul. Orla.
o godzinie 10.00
Preferencyjne kredyty dla ofiar powodzi

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz 6 banków, które podpisały  nim umowę współpracy, udzielają preferencyjnych kredytów gminom i klientom indywidualnym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Z pomocy mogą skorzystać: właściciele i zarządcy lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu na likwidację szkód powstałych w wyniku powodzi, huraganu i osuwiska ziemnego.
     O kredyt można się ubiegać w bankach: PKO BP, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski, DnB Nord Polska, Millennium, Mazowiecki Bank Regionalny, a także w oddziałach BGK. W celu uzyskania kredytu należy w wybranym banku złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem zaistniałej szkody przez właściwy organ gminy.
     Kredyt jest udzielany na 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Oprocentowanie wynosi 2 % w stosunku rocznym. Różnicę pieniędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę, a odsetkami naliczonymi według oprocentowania ustalonego przez bank kredytujący pokrywa BGK ze środków budżetowych przekazywanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Kredyt może zostać udzielony do wysokości 20-krotności najniższego wynagrodzenia brutto (obecnie jest to kwota 25 520 zł) na podstawie uproszczonego kosztorysu sporządzonego przez poszkodowanego. Jeżeli wartość koniecznych robót przekracza tę kwotę, kosztorys musi być sporządzony przez uprawnionego do tego specjalistę. Wtedy bank może udzielić kredytu pokrywającego 100% wartości kosztorysowej.

***

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie, oferuje wsparcie finansowe małym przedsiębiorstwom, które ucierpiały na skutek powodzi, w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.
                         Warunki wsparcia określone Regulaminem Funduszu Pożyczkowego:
- maksymalna kwota pożyczki 120 000 tys. zł,
-  okres spłaty do 36 miesięcy (w tym okres karencji w spłacie       kapitału do 6 miesięcy),
- wysokość oprocentowania: od 5,53 % w skali roku,
- prowizja od udzielonej pożyczki 2 %,
- zaświadczenie z gminy o powstaniu szkody,
- wymagane jest pełne zabezpieczenie pożyczki.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia finansowego oraz formularze wniosków można uzyskać:
1. W siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A.
w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 27, tel. 074 872 50 25;
www.agroreg.com.pl.
2. W Punkcie Informacyjno-Kontaktowym RPO WD w Kłodzku przy ul. Okrzei 8a, tel.074 647 41 34.


Jednocześnie informujemy, iż osobą do kontaktu ze strony Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. jest Pan Piotr Wróbel tel. 074 872 70 46; e-mail:piotr@agroreg.com.pl.

***

UWAGA! Wszystkie główne drogi prowadzące do Lądka są przejezdne (trudności występują na drogach lokalnych, wiejskich) a komunikacja odbywa się normalnie. Ośrodki uzdrowiskowe i turystyczne świadczą usługi,
jak zawsze dbając o swoich klientów.

KOMUNIKAT!
Burmistrz Lądka Zdroju zwraca się z prośbą w imieniu poszkodowanych mieszkańców Gminy Lądek Zdrój -
potrzebne są osuszacze - zalanych jest ponad 200 budynków.
telefon kontaktowy: 074 81 17 850


* * *

UWAGA ROLNICY!
BURMISTRZ LĄDKA ZDROJU INFORMUJE, ŻE OSOBY KTÓRE PONIOSŁY STRATY W UPRAWACH PODCZAS INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU PROSZONE SĄ O SKŁADANIE WNIOSKÓW NA DRUKACH DOSTĘPNYCH U SOŁTYSÓW I  W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LĄDEK ZDRÓJ.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICTWA I LEŚNICTWA POK.22 II PIĘTRO TEL.074 8117 873 LUB 074 8117 874.
Wniosek do pobrania ------->
DOCwniosek o zgłszenie szkody w uprawach.doc
1 lipca 2009 r.

* * *

Pomoc z województwa
Od poniedziałku mieszkańcom Gminy Lądek-Zdrój pomagali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej Kompania 3 w ramach programu Siły i środki Województwa Dolnośląskiego do usuwania skutków powodzi. W poniedziałek w 47 gospodarstwach domowych we wsi Trzebieszowice wypompowywano studnie lub wodę z domów i piwnic. We wtorek 30 czerwca na terenie wsi Radochów pracowało 55 strażaków z: Polkowic, Oleśnicy, Trzebnicy, Oławy, Środy Śląskiej, Lubina, Milicza, Strzelina i Legnicy. Strażacy przyjechali dziewięcioma samochodami bojowymi i dwoma operacyjnymi. Dowódcą Kompanii był kpt Henryk Wicherski a z-ca mł bryg. Piotr Znamirowski. Obiad strażacy zjedli w gościnnym Uzdrowisku Lądek w sanatorium „Jubilat”.
Kończą prace komisje, które burmistrz Szkudlarek powołał do szacowania strat w mieście i na wsiach. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca pieniądze najbardziej poszkodowanym. Trwa szacowanie strat gminnej infrastruktury.

CIMG6450a.jpeg
30 czerwca 2009 r. - na zdjęciu strażacy ze Środy Śląskiej


* * *

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju 29 czerwca 2009 r. o godzinie 9-tej burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwołał sołtysów na krótką naradę wraz z grupami, które wyruszyły w teren. Sześć zespołów złożonych z pracowników urzędu, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, radnych, sołtysów podzielono sektorami: cztery na wsiach, dwa na terenie miasta. Burmistrz chce mieć dokładny obraz strat, jakich doznali mieszkańcy i gmina w wyniku ulewy w nocy z 26/27 czerwca br.

Od samego rana w poniedziałek mieszkańcy Gminy wypełniają wyłożone w UMiG formularze zgłoszenia strat powodziowych, które zawierają obok danych imiennych i teleadresowych opis zniszczenia, szacunkową wartość strat. 
Pracują ekipy budowlane na drogach najbardziej uszkodzonych – Lutynia i Skrzynka. W mieście i na wsiach trwa wielkie sprzątanie.

29 czerwca 2009 r
.

 

* * *

Stan wody na Białej Lądeckiej przy punkcie pomiarowym obok mostu złotostockiego: 27 czerwca 2009 r. godz. 21.30 - 1.36 m (najwyższe wskazanie było 26 czerwca br. w godz. około północy 2.80 m).

Orientacyjne straty powodziowe powstałe na terenie Gminy Lądek Zdrój, jakie Burmistrz Szkudlarek zgłosił w godz. popołudniowych 27 czerwca 2009 r. do powiatu kłodzkiego:
1. uszkodzonych dróg 30 km – teren wsi Trzebieszowice, Radochów, Lutynia, Konradów, Orłowiec, Skrzynka  i miasto Lądek Zdrój
2. uszkodzonych mostów – 16
3. uszkodzonych budynków – 220
4. osób ewakuowanych  41 (samoewakuacja)
Zarządzanie kryzysowe UMiG, 27 czerwca 2009 r.

Osoby do kontaktu:
1. Lądek Zdrój – Korobij Czesław, tel. 607-158-289
2. Trzebieszowice – Wrona Ryszard, tel. 609-998-873
3. Konradów – Groń Marian, tel. 693-137-278
4. Radochów – Romanowski Andrzej, tel. 695-315-861
5. Kąty Bystrzyckie - Rajski Mariusz, tel. (74) 81-47-921
6. Lutynia – Mielczarek Sylwia, tel. 601-874-115
7. Orłowiec - Szip Andrzej, tel. (74) 81-47-918
8. Stojków – Zujew Stanisław, tel. (74) 81-48-017
9. Wojtówka - Mosakowska Aleksandra, tel. (74) 81-46-501
10. Urząd Miasta i Gminy – Zbigniew Strzelecki, tel. 668-400-544

 
ZOBACZ: SERWIS URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:
POWÓDŹ NA DOLNYM ŚLĄSKU - AKTUALNE INFORMACJE

Relacja z pobytu Marszałka Łapińskiego 27 czerwca 2009 r.:
Marszałek Marek Łapiński zakończył objazd dotkniętych powodzią terenów. Wizytował powiat kłodzki oraz gminę Lądek Zdrój. Podczas wizytacji zbierał informacje o najpilniejszych potrzebach mieszkańców i lokalnych władz.

Marszałek podróżował wraz z burmistrzem Lądka Zdroju, Kazimierzem Szkudlarkiem terenowym mercedesem użyczonym przez straż graniczną. Jak relacjonował marszałek Łapiński najgorsza sytuacja jest na Osiedlu Słonecznym w Lądku Zdroju, w Trzebieszowicach i Skrzynce. W tych miejscach zniszczenia infrastruktury drogowej są największe. Władze województwa jak najszybciej rozpoczną działania zmierzające z pomocą poszkodowanym w powodzi miejscowościom.

ZDJĘCIA Z GMINY LĄDEK ZDRÓJ ZROBIONE W DN. 27 CZERWCA 2009 R.
  Lutynia 1     Lutynia 2
Lutynia 3     Lutynia 4     DSC_0105.jpeg     DSC_0107.jpeg
DSC_0115.jpeg     DSC_0123.jpeg     DSC_0131.jpeg
DSC_0148.jpeg    DSC_0154.jpeg      DSC_0160.jpeg    
DSC_0168.jpeg     DSC_0172.jpeg    DSC_0179.jpeg   
DSC_0181.jpeg    DSC_0184.jpeg    DSC_0193.jpeg
DSC_0204.jpeg    DSC_0225.jpeg    DSC_0229.jpeg
DSC_0242.jpeg    DSC_0267.jpeg    DSC_0301.jpeg
zdjęcia: Borys Bednarek

DSC_0317.jpeg    IMG_8440.jpeg    IMG_8443.jpeg   
IMG_8445.jpeg    IMG_8446.jpeg    IMG_8454.jpeg
IMG_8456.jpeg    IMG_8458.jpeg    IMG_8460.jpeg
IMG_8463.jpeg   IMG_8464.jpeg   IMG_8466.jpeg
IMG_8469.jpeg   IMG_8470.jpeg   IMG_8473.jpeg  

zdjęcia: Mateusz Kurdziel