W dniu 17-tym listopada br. odbyła się krótka uroczystość odbioru nowowybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zbigniew Szczygieł, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Piotrowicz, prezes „Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.” a zarazem przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Dolnośląskiego, Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz przedstawiciele samorządu lądeckiego i strońskiego. Gości przywitał Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka Zdroju i po krótkich okolicznościowych mowach nastąpił moment przecięcia wstęgi.

Rondo lądeckie już od pewnego czasu jest użytkowane w nowej formie, lecz jego uroczysty odbiór to zaakcentowanie zakończenia inwestycji jakie zostały wykonane w Powiecie Kłodzkim przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. W gminie Lądek Zdrój wykonano 770 m chodnika w Trzebieszowicach (wartość robót: 163.378,00 zł) oraz właśnie rondo (wartość robót: 367.769,00 zł).
Przedstawiciele regionu podkreślali, jakie znaczenie ma współpraca z samorządami lokalnymi dla prowadzonych inwestycji a samorządowcy życzyli sobie kolejnych tak sprawnie prowadzonych prac na drogach zarządzanych przez województwo.

rondo 3.jpeg

rondo 2.jpeg

rondo 1.jpeg

17 listopada 2008 r.
tekst i foto: Małgorzata Bednarek