To była ważna rocznica narodowego święta, gdyż 90 lat to dużo a zarazem w ujęciu historycznym nie tak wiele. 11 listopada ustanowiono świętem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach braku samodzielnej państwowości, lecz nasze polskie dzieje w wieku dwudziestym sprawiły, iż święto to obchodziliśmy tylko w latach 1937 i 1938 i dopiero od 1989 roku wznowiono coroczne obchody. Święto Niepodległości to czas gdy wspominamy też okresy walk o wyzwolenie, polskie powstania, wreszcie okres formowania państwa polskiego w 1918 r. 

W Lądku Zdroju już w piątek 7 listopada we wszystkich szkołach odbyły się okolicznościowe apele i akademie. Uroczystości gminne rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym. W mszy uczestniczyły poczty sztandarowe szkół: szkoły podstawowej z Lądka i Trzebieszowic, gimnazjum i liceum oraz poczty jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z miasta i wsi lądeckich. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Kazimierzem Szkudlarkiem, pełniącym funkcję Burmistrza Lądka Zdroju i Leszkiem Pazdykiem , Przewodniczącym Rady Miejskiej. Ks. Prałat Marek Połochajło w krótkich słowach przypomniał okoliczności odzyskania niepodległości. W kazaniu poddano wiernym pod rozwagę znaczenie słowa „patriota”. Współcześnie oznacza ono obywatela uczciwego, solidarnego z innymi członkami społeczeństwa, zaangażowanego społecznie.

Na godzinę 12.00 Centrum Kultury i Rekreacji zaprosiło Lądczan i gości do Kinoteatru. Kazimierz Szkudlarek, pełniący funkcję Burmistrza Lądka Zdroju przypomniał historyczne wydarzenia, które przyniosły Polsce niepodległość, podkreślił jak nasze uczestnictwo w NATO i przynależność do Unii Europejskiej gwarantuje dziś naszą niezawisłość. Małgorzata Bednarek, dyrektor CKiR przedstawiła program artystyczny przygotowany na to świąteczne południe. W pierwszej części koncertu młodzież z klasy II c z Gimnazjum Publicznego im. Generała Stanisława Maczka z Lądka Zdroju zaprezentowała widowisko artystyczne „Gdy wolności nadszedł czas”, przybliżające historię Polski od czasów zaborów, poprzez powstania aż do momentu odzyskania niepodległości. Młodzież przygotowała swój program pod kierunkiem Agaty Busz, nauczycielki historii. W części drugiej koncertu wystąpiła Lądecka Orkiestra Zdrojowa. Muzycy wykonali utwory polskich kompozytorów (m.in. Ignacego Paderewskiego, Stanisława Moniuszki) oraz wiązanki melodii lwowskich i „Kwiaty Polskie”.

DSC_0065.jpeg    DSC_0067.jpeg    DSC_0069.jpeg

DSC_0070.jpeg    DSC_0071.jpeg    DSC_0072.jpeg

DSC_0078.jpeg    DSC_0080.jpeg    DSC_0081.jpeg   

DSC_0082.jpeg    DSC_0086.jpeg    DSC_0088.jpeg

12 listopada 2008 r.
tekst i zdjęcia:

M. Bednarek