W konferencji zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie wzięli udział: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Szef rządu podkreślił, że realizacja programu wykazała, że pomoc europejska dla nowych państw członkowskich przekłada się na życie zwykłych ludzi. - Macie państwo – autorzy, promotorzy i realizatorzy projektów – prawo do wielkiej satysfakcji, także dlatego, że wbrew krakaniom malkontentów, wbrew grymasom niedowiarków, a tych w Polsce nie brakuje - udało się wyzyskać do września tego roku 94 procent środków – powiedział Donald Tusk do uczestników konferencji.

Laureaci konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na najaktywniejszą gminę realizującą projekty unijne w ramach ZPORR to: Uniejów, Janów Lubelski, Strzegowo, Puławy i Lądek Zdrój. Ministerstwo przyznało także wyróżnienia dla Żyrardowa, Dębicy, Oleśnicy i Mrągowa.

nagroda.jpeg

W konkursie wzięły udział gminy do 100 tys. mieszkańców, które zrealizowały minimum dwa projekty w ramach ZPORR. Z rywalizacji wykluczono miasta na prawach powiatu.

Zwycięzców konkursu wybierano na podstawie ściśle określonych kryteriów, na które składały się: wysokość otrzymanego wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR (w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy), liczba zrealizowanych projektów oraz ich różnorodność.

Premier znaczył, że nie tylko otrzymane środki finansowe stanowią o znaczeniu programu. - Te pieniądze zaledwie uruchamiają coś, co jest dużo cenniejsze od miliardów euro, jakie spożytkowaliśmy w ramach tego programu, bo aby te pieniądze pracowały na rzecz ludzi, regionów, waszych gmin trzeba było wyzwolić nadzwyczajną energię i umiejętności ludzi: działaczy samorządowych, przedsiębiorców, działaczy społecznych - dodał.

Szef rządu gratulując sukcesu w wykorzystaniu środków unijnych zaapelował, aby pamiętać o tym, że realizacja wielkiej europejskiej szansy nadal trwa. - To jest wyścig po środki, ale jest to także wyścig o większe umiejętności, większe możliwości, większą energię, która drzemie w nas samych - zaznaczył premier.

Podczas konferencji premier Donald Tusk wręczył statuetki laureatom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie na najaktywniejszą gminę realizującą projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR.

Zintegrowany Program Operacyjny (ZPORR) jest największym programem operacyjnym realizowanym w latach 2004-2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Głównym jego zadaniem jest skoordynowane, w pełni kompleksowe oddziaływanie na szanse rozwojowe polskich regionów.

na podst. informacji Kancelarii Premiera i Serwisu Samorządowego PAP
M. Bednarek
30 października 2008 r.