W dniach 13-14 listopada br. przebywała w Lądku Zdroju 3-osobowa delegacja Powiatu Piaseczyńskiego, w skład której wchodzili: Jan Dąbek, Starosta, Stefan Dunin, Członek Zarządu, Marek Rutowicz - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Piaseczyńskiego. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów partnerskich. Jest to zamiar o tyle innowacyjny, że dotychczasowe doświadczenia łączą samorządy na linii poziomej: gmina z gminą, powiat z powiatem. Z pomysłem takim wystąpił Borysław Zatoka z Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Powiat piaseczyński położony jest na południowych obrzeżach stolicy Polski i Mazowsza - Warszawy. W skład powiatu wchodzą cztery gminy miejsko-wiejskie: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Tarczyn oraz dwie gminy wiejskie: Lesznowola i Prażmów.
Podczas wizyty omówiono obszary potencjalnej współpracy, która może dotyczyć: stworzenia oferty turystyczno-uzdrowiskowej adresowanej mieszkańcom Powiatu Piaseczyńskiego, wymiany dzieci i młodzieży szkolnej, organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, wykorzystaniu dostępnych obu podmiotom kanałów informacyjnych dla wzajemnej promocji. Goście zauroczeni byli pięknym położeniem naszego miasta i okolic. Podpisano porozumienie intencyjne o nawiązaniu współpracy. Rewizyta planowana jest po Nowym Roku i wówczas wyłoniony zostanie zespół z obu samorządów do opracowania planów współpracy.
CIMG4232.jpeg

Małgorzata Bednarek