burmistrz2.jpeg

W poniedziałek 8 grudnia o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas, której powołano nowego Burmistrza Lądka-Zdroju.  W dniu dzisiejszym nowy Burmistrz – Roman Kaczmarczyk odebrał zaświadczenie o wyborze od Przewodniczącej Komisji Wyborczej i złożył w obecności Radnych oraz zaproszonych gości  ślubowanie obejmując stery naszej gminy. Po dopełnieniu formalności Burmistrz wygłosił krótkie przemówienie dziękując za dotychczasową pomoc i podkreślając chęć współpracy na rzecz dobra mieszkańców. Na zakończenie podziękowano ustępującemu Burmistrzowi – Kazimierzowi Szkudlarkowi i przekazano gratulację Burmistrzowi Romanowi Kaczmarczykowi.

burmistrz1.jpeg