001.jpeg
Adres:

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31

centrala tel.
74 81 17 850
faks 74 81 47 418
e-mail:
 

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010 – PBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój


Urząd czynny:

  • od poniedziałku do piątku w godz: 7.30-15.30
  • USC w zależności od potrzeb, pracuje w soboty i niedziele

 

Burmistrz Lądka-Zdroju:
Roman Kaczmarczyk

Przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godz. 14.00-16.00 ................................ tel. 74 81 17 866 

Zastępca Burmistrza
Grzegorz Szczygieł .................................. tel. 74 81 17 866

 
Sekretarz Gminy:
Alicja Piwowar  .......................................... tel. 74 81 17 866

 
Skarbnik Gminy:
Wioletta Drangowska ................................ tel. 74 81 17  861

 
   

 

Wydziały UMiG

 

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

pok.

telefon

Helena Kołodziej
Kierownik Wydziału - Główna Księgowa
e-mail:

3

74 81 17 870

Bożena Tomczak
Inspektor ds. rozliczeń finansowych
e-mail:

2

74 81 17 878

Hanna Juhas-Roszczypała
Inspektor ds. rozliczeń i płac
e-mail:

4

74 81 17 862

Irena Turek
Podinspektor ds. windykacji należności oraz kontroli podatkowej
e-mail:

2

74 81 17 864

Magdalena Durkalec
Inspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych
e-mail:

2

74 81 17 879

Emilia Pilarska
Inspektor ds. obsługi kasowej
e-mail:

2

74 81 17 863

Bogusława Ciekot
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
oraz kontroli podatkowej
e-mail:

8 74 81 17 865

Aneta Celnik
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
oraz kontroli podatkowej
e-mail:

8

74 81 17 865

 

Alicja Bryja
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
oraz kontroli podatkowej
Zastępca Kierownika USC
e-mail:

8 74 81 17 865

 
Wydział Organizacyjny

pok.

telefon

Wydziałem kieruje:
Sekretarz Gminy Alicja Piwowar
e-mail:

18

74 81 17 866

Katarzyna Drozdowska
Inspektor ds. kadr, nadzoru BHP i administracji
e-mail:

9

74 81 17 858

Monika Bukowska
Referent ds. obsługi klienta i ochrony zdrowia
e-mail:

1

74 81 17 850

Dominika Zaucha
Pomoc Administracyjna

1 74 81 17 850
Anna Maślaków-Sokołowska
Referent ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego
e-mail:
 

21

74 81 17 866

Dorota Kondracka
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
e-mail:
 

11

74 81 17 857


 
Wydział Inwestycji i Rozwoju

pok.

tel./fax

Wydziałem kieruje:
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju - Grzegorz Szczygieł
e-mail:

21 74 81 17 866
Malwina Celnik
Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
e-mail:
 
19 74 81 17 852

Olimpia Iwańska-Kruszyńska
Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
e-mail:

 17 74 81 17 855

Dorota Kuczwalska
Podinspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i kultury fizycznej
e-mail:

17 74 81 17 856

Roman Stępak
Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji
e-mail:

Marcin Kochański
Referent ds. drogownictwa i inwestycji

29 74 81 17 872

Jerzy Godziejewicz
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji
e-mail:

29 74 81 17 871

 
Wydział Mienia i Ochrony Środowiska


pok.


telefon

Jolanta Pelczarska-Mlak
Kierownik wydziału
e-mail: gospodarkaprzestrzenna@ladek.pl
 

23

74 81 17 869

Joanna Mossakowska
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
e-mail:
 
24 74 81 17 877

Justyna Pożarycka
Inspektor ds. geodezji i gospodarki mieniem
e-mail:

24 74 81 17 875
Mirosława Hlebik
Inspektor ds. dzierżaw nieruchomości i ochrony środowiska
e-mail:
 

24

74 81 17 877

Agnieszka Mozer
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
e-mail:

24 74 81 17 877

Patrycja Lewandowska
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
e-mail:


24

74 81 17 876

Patrycja Chilarska
Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki odpadami
e-mail:

22

74 81 17 873

Mariusz Krynicki
Inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska
e-mail:

22

74 81 17 874


 
Wydział Oświaty, Bezpieczeństwa i Informatyki


pok.


telefon

Alicja Piwowar
Kierownik Wydziału
e-mail:
e-mail:
 

18

74 81 17 854

Radosław Pasionek
Inspektor ds. polityki informacyjnej, obsługi sołectw
Biura Rady Miejskiej
e-mail:
e-mail:

27 74 81 17 867

Adam Rodak
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obsługi informatycznej
e-mail:
Biuro czynne 7.30 - 14.30

7 74 81 17 860
Igor Falkiewicz
Informatyk
e-mail: 
 
6 74 81 17 859
     
Urząd Stanu Cywilnego    
Elżbieta Osuch
Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
e-mail: usc@ladek.pl
 

14

74 81 17 853

   

   
Straż Miejska  (ul. Kłodzka 4)
e-mail:
 

 

74 81 48 099

Krzysztof Szecel
Komendant Straży Miejskiej 
 
 

698628472

Artur Steblok
Młodszy Inspektor Straży Miejskiej
 
 

698628473

Krzysztof Szychalski
Inspektor ds. Straży Miejskiej

  698628471
Małgorzata Bryja
Młodszy Strażnik Straży Miejskiej
  533635386