KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
 

 

Komisja ds Gospodarczych

Przewodniczący:
Tomasz Barański

Wiceprzewodniczący:
Krystyna Panuś

Członkowie:

1. Robert Dębski
2. Artur Dobrzyński
3. Jolanta Kotlarz
4. Krystyna Mazurkiewicz
5. Łukasz Mróz
6. Tomasz Nowicki 
7. Dorota Urbańczyk
8. Magdalena Podyma
9. Ewelina Rycaj
10. Tomasz Stuła
11. Jan Zawadzki

Najbliższe posiedzenia Komisji Gospodarczej

18.05.2017 r. godz. 15.00 (UMiG s.26)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Łukasz Mróz

Wiceprzewodniczący: 
Tomasz Stuła

Członkowie:

1. Tomasz Barański
2. Małgorzata Bednarek
3. Krystyna Mazurkiewicz

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej

28.03.2017 r. godz. 16.30 (UMiG s.26)


Komisja ds Społecznych

Przewodnicząca:
Małgorzata Bednarek

Wiceprzewodnicząca:
Dorota Urbańczyk

Członkowie:

1. Tomasz Barański
2. Robert Dębski
3. Tomasz Nowicki
4.
Krystyna Panuś
5. Leszek Pazdyk
6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj
8. Jan Zawadzki

Najbliższe posiedzenie Komisji Społecznej

20.04.2017 godz. 16.15 (UMiG s.26)


Komisja Uzdrowiskowa

Przewodnicząca:
Robert Dębski

Wiceprzewodnicząca:
Jolanta Kotlarz

Członkowie:

1. Małgorzata Bednarek
2. Artur Dobrzyński
3. Tomasz Nowicki

4. Dorota Urbańczyk
5. Leszek Pazdyk

6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj

Najbliższe posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej