KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
 

 

Komisja ds Gospodarczych

Przewodniczący:
Tomasz Barański

Wiceprzewodniczący:
Krystyna Panuś

Członkowie:

1. Robert Dębski
2. Artur Dobrzyński
3. Jolanta Kotlarz
4. Krystyna Mazurkiewicz
5. Łukasz Mróz
6. Tomasz Nowicki 
7. Dorota Urbańczyk
8. Magdalena Podyma
9. Ewelina Rycaj
10. Tomasz Stuła
11. Jan Zawadzki

Najbliższe posiedzenia Komisji Gospodarczej

20.09.2017 r. godz. 15.00 (UMiG s.26)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Łukasz Mróz

 

Członkowie:

1. Tomasz Barański
2. Małgorzata Bednarek
3. Krystyna Mazurkiewicz

4. Ewelina Rycaj

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej

24.08.2017 r. godz. 16.30 (UMiG s.26)


Komisja ds Społecznych

Przewodnicząca:
Małgorzata Bednarek

Wiceprzewodnicząca:
Dorota Urbańczyk

Członkowie:

1. Tomasz Barański
2. Robert Dębski
3. Tomasz Nowicki
4.
Krystyna Panuś
5. Leszek Pazdyk
6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj
8. Jan Zawadzki
9. Tomasz Stuła

Najbliższe posiedzenie Komisji Społecznej

25.08.2017 r. godz. 14.30 (UMiG s.26)


Komisja Uzdrowiskowa

Przewodnicząca:
Robert Dębski

Wiceprzewodnicząca:
Jolanta Kotlarz

Członkowie:

1. Małgorzata Bednarek
2. Artur Dobrzyński
3. Tomasz Nowicki

4. Dorota Urbańczyk
5. Leszek Pazdyk

6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj

Najbliższe posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej