Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Ladek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015.


PDFZarządzenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie sportu na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2015 r.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w spawie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie sportu na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2015 r.pdf
PDFZarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie sportu na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2015 r.pdf

DOCWniosek o przyznanie dotacji z zakresu sportu.doc
DOCSPRAWOZDANIE z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Lądek-Zdrój.doc

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenia Miasta Lądek-Zdrój w roku 2015-2016
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta Lądek-Zdrój

PDFinformacja o wyniku konkursu 2014.pdf

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu pomocy sp.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.192.2014 z 24.11.2014 -wzór umowy o powierzenie realizacji zadań publicznych.pdf

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2014 z 24.11.2014 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprow. otw. konkursu ofert na realizację zadań pub. z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta LZ.pdf

 

eko.jpeg

X EDYCJA KONKURSU CIK-CzyśCIK 2013/2014
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY LĄDEK ZDRÓJPDFRegulamin Konkursu na piosenkę ekologiczną.pdf
PDFRegulamin Konkursu na prezentację sceniczną.pdf
PDFRegulamin konkursu plastycznego.pdf
PDFRegulamin konkursu pt.Coś z Niczego.pdf

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia szkolnego konkursu Cik-CzyśCIK 2013.2014.pdf
PDFREGULAMIN KONKURSU - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013.pdf

----------------------------------------------------------------------------------

Konkurs w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu graficznego herbu, pieczęci, flagi oraz pozostałych symboli gminy Lądek-Zdrój

 PDFZARZĄDZENIE NR 135.13 w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu graficznego herbu, pieczęci, flagi oraz pozostałych symboli gminy Lądek-Zdrój.pdf

----------------------------------------------------------------------------- 

IXEDYCJA KONKURSU CIK-CzyśCIK 2012/2013
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY LĄDEK ZDRÓJ

PDFProtokół - Wyniki konkursu Cik- CzyśCIK 2012-2013.pdf

DOCKARTA ZGŁOSZENIA.doc
DOCRegulamin happening 2013.doc
DOCRegulamin FOTOGRAFIA.doc
ODTRegulamin Konkursu na piosenkę ekologiczną 2013.odt
DOCRegulamin konkursu plastycznego.doc

VIII EDYCJA KONKURSU CIK-CzyśCIK 2011/2012
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY LĄDEK ZDRÓJ

 DOCKARTA ZGŁOSZENIA.doc
DOCRegulamin FOTOGRAFIA.doc
DOCRegulamin Konkursu na piosenkę ekologiczną.doc
DOCRegulamin WIERSZ.doc
DOCRegulaminna odznakę ekologiczną.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK-CzyśCIK 2010/2011

DOCCzyśCIK - Protokół fotografie.doc
DOCCzyśCIK - Protokół piosenka.doc
DOCCzyśCIK - Protokół poezja.doc
DOCCzyśCIK - Protokół zabawka ekologiczna.doc
IMG_1168.jpeg IMG_1196.jpeg IMG_1211.jpeg IMG_1286.jpeg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII EDYCJA KONKURSU CIK-CzyśCIK 2010/2011

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY LĄDEK ZDRÓJ

DOCKARTA ZGŁOSZENIA.doc
DOCRegulamin Czyścik.doc
DOCRegulamin -zabawka ekologiczna.doc
DOCRegulamin WIERSZ.doc
DOCRegulamin FOTOGRAFIA.doc
DOCRegulamin EKOPIOSEKA.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK-CzyśCIK 2009/2010

DOCProtokół- krótka forma teatralna.doc
DOCProtokół makulatura.doc
DOCProtokół- piosenka.doc
DOCProtokół -poezja.doc
DOCProtokół-fotografia.doc
CIMG8315.jpeg CIMG8324.jpeg CIMG8349.jpeg CIMG8367.jpeg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI EDYCJA KONKURSU CIK-CzyśCIK 2009/2010
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY LĄDEK ZDRÓJ 

 DOCZarządzenie Burmistrza Lądka Zdroju w sprawie ogłoszenia CzyśCIK-a.doc
DOCKARTA ZGŁOSZENIA.doc
DOCRegulamin WIERSZ.doc
DOCRegulamin FOTOGRAFIA.doc
DOCRegulamin EKOPIOSEKA.doc
DOCRegulamin KRÓTKA FORMA SCENICZNA.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK-CzyśCIK 2008/2009

 DOCWyniki konkursu CIK-CzyśCIK 2008-2009.doc
DOCProtokół poezja.doc
DOCProtokół piosenka.doc
DOCProtokół krótka forma sceniczna.doc
DOCProtokół fotografia.doc


CIMG6231.jpeg CIMG6233.jpeg CIMG6241.jpeg CIMG6244.jpeg
CIMG6261.jpeg CIMG6268.jpeg

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU CIK-CzyśCIK 2008/2009
DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY LĄDEK ZDRÓJ 

DOCZarządzenie nr 280 w sprawie ogłoszenia Czyś-CIKa.doc  
DOCRegulamin Czyś-CIKA.doc  
DOCKonkurs Fotografia.DOC
DOCKarta zgłoszenia krótka forma sceniczna.doc
DOCKarta zgłoszenia piosenka.doc
DOCKonkurs Fotografia.DOC
DOCKonkurs Piosenka.DOC
DOCKonkurs Poezja.DOC
DOCKonkurs Teatr.DOC

 

______________________________________________ 

BURMISTRZ LĄDKA ZDROJU
OGŁASZA KONKURS
„PIĘKNA WIEŚ 2008 r.”
W GMINIE LĄDEK ZDRÓJ

 

Cel konkursu
Rozbudzenie poczucia estetyki własnego otoczenia, propagowanie czystości i porządku w każdej wsi.
Liczy się własna praca włożona w czysty i schludny wygląd sołectw oraz miejsc publicznych. W mniejszym stopniu oceniany będzie bogaty wystrój, który jest wynikiem nakładów finansowych.

Elementy oceny
Oceniane będą następujące elementy:
1. Odczucia wizualne, ogólne wrażenie
2. Boiska sportowe, miejsca spotkań, place rekreacyjne itp.
3. Pobocza przy drogach głównych i bocznych
4. Przystanki autobusowe
5. Innowacyjne rozwiązania w sołectwie poprawiające estetykę wsi
6. Inicjatywy lokalne poprawiające wizerunek wsi

Terminarz przeglądów
1. początek czerwca 2008 r.
2. koniec lipca 2008 r.
3. początek września 2008 r.
Komisja może zrezygnować z jednego wyżej wymienionych terminów  objazdu.

 

 

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU OGŁASZA SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY
CIK – CzyśCIK 2007-2008
(edycja IV)


DOCCIK-CzyśCIK 2007-2008 - regulamin.doc

DOCRegulamin wiersz.doc

DOCRegulamin piosenki.doc

DOCRegulamin fotograficzny.doc

DOCRegulamin estradowy skecz, forma kabaretowa.doc

DOCKarta zgloszenia piosenka.doc

DOCKarta zgloszenia forma sceniczna.doc

______________________________________________________________________

 

Wyniki konkursu
na najładniejszą dekorację świąteczną 2007/2008 w Gminie Lądek-Zdrój
Komisja powołana została Zarządzeniem Burmistrza Nr 244/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w składzie:  Przewodnicząca – Małgorzata Bednarek, Członkowie: Patrycja Karolczak UMiG, Monika Walkowiak CKiR, Mirosław Babiak, Rada Miejska. Komisja przeprowadziła ocenę dekoracji świątecznych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój w dniach: 2, 3, 4 stycznia 2008 r. w godzinach: 17.00 – 21.00. Na terenach poszczególnych wsi oceny dokonywano wspólnie z sołtysami. Na podstawie protokołu komisji Joanna Walaszczyk Burmistrz Lądka-Zdroju przyznała nagrody, które zostaną wręczone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia br.
Kategoria -  Dom jednorodzinny - 7 nagród równorzędnych
1. Lucyna i Jan Tomaszewiczowie, Skrzynka
2. Teresa i Jerzy Kocikowie, Trzebieszowice
3. Janina i Franciszek Nowakowie, Konradów
4. Marzena i Janusz Formowicz, Orłowiec
5. Maria Haik, Radochów
6. Anna i Mirosław Sienkiewicz, Lądek-Zdrój
7. Wanda i Roman Łętkowscy, Konradów
Wyróżnienia:
1. Katarzyna i Janusz Marciniak, Trzebieszowice
2. Marcin Chaszczewski, Skrzynka
3. Marian Kret, Trzebieszowice
4. Grażyna i Kazimierz Kubisiakowie, Konradów
5. Regina i Bronisław Zapała, Orłowiec
6. Janina Stuła, Radochów
Kategoria - Okno lub balkon – 3 równorzędne nagrody:
1. Jadwiga Puzio, Lądek-Zdrój
2. Zofia i Andrzej Imińscy, Lądek-Zdrój
3. Biblioteka Publiczna, CKiR, Lądek-Zdrój, pl. Staromłyński
Kategoria  - Okno wystawowe lub placówka handlowa
- dwa równorzędne miejsca
1. Sklep GS, Lądek-Zdrój, ul. Rynek pp. Walkowiak
2. Willa „Maxim”, ul. Cienista 1 - dekoracja okien kawiarni
Kategoria -  Obiekt użyteczności publicznej – trzy równorzędne miejsca
1. Sanatorium „Jan” Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
2. Kawiarnia „Maleńka”, Lądek-Zdrój, ul. Nadbrzeżna
3. Parafia Radochów, ks. Stanisław Tyczyński
Kategoria - Wieś – 3 równorzędne nagrody:
1. Radochów
2. Skrzynka
3. Konradów

Wyróżnienia pozakonkursowe Burmistrz Lądka-Zdroju przyznała w kategorii dom jednorodzinny dla sołtysów, którzy nie mogli uczestniczyć w klasyfikacji, gdyż brali udział w pracach komisji a jednak w sposób efektowny ozdobili swoje domy
1. Helena Gawron, Radochów
2. Jan Miszczyński, Skrzynka
3. Stanisław Zujew, Stojków
4. Krzysztof Śliwowski (za oryginalną, własnoręcznie szopkę)

Zobacz w TV Sudeckiej

http://tvsudecka.pl/material,521,OSWIECONA_SESJA.html


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU
Mój Lądecki „dom”- piękny i zadbany

Komisja Konkursowa w składzie:
1.Zbigniew Piotrowicz –Przewodniczący Komisji
2.Dorota Kondracka
3.Mirosława Hlebik
4. Dagmara Janiak
5. Patrycja Karolczak
6.Adam Rodak
7.Mateusz Kurdziel

powołana została Zarządzeniem Burmistrza Lądka Zdroju nr 119/06 z dnia 30 maja 2007 roku do przeprowadzeniu konkursu Mój Lądecki „dom”- piękny i zadbany”.

W poszczególnych wsiach gminy Lądek Zdrój  przyjęto następujące ilości zgłoszeń:

a) Kąty Bystrzyckie  -3
b) Konradów -4                                                                     
c) Lutynia-0
d) Orłowiec-1
e) Radochów-4
f) Skrzynka-   4
g) Stójków-4
h) Trzebieszowice- 1
i) Wojtówka-0

 W  Lądku Zdroju zgłoszono 3  posesje i  1 balkon.

Po dokonaniu oględzin posesji podczas sezonu letniego, Komisja po zliczeniu punktów przedstawiła Burmistrzowi Lądka Zdroju kandydatury do nagród. Podczas Dożynek Gminnych w Trzebieszowicach w dniu 6 października 2007r. właściciele wyróżnionych posesji otrzymały nagrody:

Kąty Bystrzyckie:
Anna Stolarczyk
Maria Wiertelak
Alina Kuczwalska
   

Konradów:
Sołectwo Konradów
Wspólnota 24A/B
Krzysztof Śliwowski

Orłowiec:
Dyonizja Bartosiewicz

Radochów:
Parafia Rzymsko –Katolicka

Skrzynka:
Lucyna Tomaszewicz
Stanisława Rogóż

Stojków:
Barbara Grenda

Trzebieszowice:
Zofia Siedlak (jedyne zgłoszenie w Trzebieszowicach)

Miasto Lądek-Zdrój:
Mirosław Wojczuk
Joanna, Mikołaj Tobolczyk
Barbara Brymerska –balkon
(jedyne zgłoszenie balkonu w Gminie)


Uwagi i spostrzeżenia komisji:
Z uwagi na malejącą ilość zgłoszeń a wyrównany poziom estetyki posesji komisja planuje w przyszłym roku zmienić formułę konkursu na współzawodnictwo między sołectwami.

OGŁOSZENIE KONKURSU
 "Mój lądecki dom - piękny i zadbany"
karta zgłoszenia

21 maja 2007 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Konkurs Ekologiczny

CIK-CzyśCIK 2007

Konkurs ekologiczny CIK-CzyśCIK został ogłoszony w gminie Lądek Zdrój już po raz trzeci. Przeprowadzany jest przez kilka miesięcy jesienno-zimowych i stwarza szerokie możliwości do wykazania się swoim uczestnikom. Najważniejszy jest konkurs zbiórki surowców wtórnych – tutaj liczą się wyniki poszczególnych klas szkół gminnych, np. w poprzedniej edycji zwycięzcą została dawna kl. II d (obecnie III d) gimnazjum, która za najlepsze wyniki w zbiórce szkła (43,67 kg/ucznia), plastiku PET (3,82 kg/ucznia), aluminium (1,44 kg/ucznia) i makulatury (54,57 kg/ucznia) otrzymała tytuł Gminny Szkolny Lider Zbiórki Surowców Wtórnych i dofinansowanie do wycieczki. Warto dodać, ze ogółem zebrano we wszystkich szkołach 11.121,7 kg makulatury i 1.381 kg szkła. Lecz uczniowie mogą się też wykazać indywidualne w dziedzinach artystycznych: plastycznej, literackiej i muzycznej. Oczywiście tematyka jest proekologiczna. Rozstrzygnięcia konkursu i prezentacje finalistów 20 czerwca 2007.
Oto Regulamin i Karta zgłoszenia:

DOCRegulamin Szkolnego Konkursu Ekologicznego CIK-CzyśCIK 2006-2007.doc 

DOCKarta zgłoszenia CIK-CzyśCIK 2006-2007.doc

 __________________________________________________________

 EDYCJA CIK-CZYŚCIK 2005/2006 - WYNIKI

DOCWyniki Konkursu CIK-CzyśCIK 2005-2006.doc

Wręczenie nagród w konkursie ekologicznym odbyło się podczas Dni Lądka 3 czerwca 2006 r. w Kinoteatrze. Na zdjęciu: Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju wręczył nagrody lauratom II nagrody w Konkursie Piosenki, duetowi w składzie: Bartłomiej Hudziec i Maciej Rakoczy -  kl. IIIc SP nr 1.

piosenka.jpeg

NAGRODZONE WIERSZE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce -  Anna Para, kl. VI SP Trzebieszowice

 „Recykling”

Rozmawiają dwaj koledzy z ławki o tym co to jest recykling.
Jeden mówi, że recykling to jest taki Wiking.
Drugi zaczął, jak profesor pouczać pierwszego:
Tłumaczyć jak. Co i dlaczego?
- Widzę, że temat ten jest Ci obcy?
A więc słuchaj:
Kupiłeś  w sklepie colę w puszcze.
Bardzo Ci smakowała, więc wypiłeś wszystko.
Puszkę zaś wyrzuciłeś na wstrętne miejsce, którym jest śmietnisko.
- Otóż przyjacielu, byłeś prawdy bardzo blisko,
Lecz wrzuciłem ja do pojemnika na aluminium a nie na śmietnisko.
- Racja. A stamtąd, gdzie puszka wędruje?
Widzę, że nie wiesz. Wytłumaczyć Ci spróbuje!
Stamtąd do huty stali trafia.
Tam się ją przetapia.
Potem są wylewane przedmioty nowe.
I to już wszystko! Już gotowe!
Taka droga spotyka tez papier i plastik.
Czy wszystko już pojąłeś w mig
Mój kolego z ławki?


II miejsce -Magda Maciejewska, kl. V SP Trzebieszowice


„ Z ekologia za pan brat”

Ekologia ważna sprawa,
Z nią kolego-nie zabawa!
Każdy człowiek, duży mały,
Elementarz zna jej cały.

Więc zapoznaj się Ty także,
Jak żyć ze środowiskiem przyjaźnie!
Unikaj przedmiotów z plastiku,
A jest ich wszędzie bez liku.
Odpady z tworzyw sztucznych
Są trudne do unieszkodliwienia.
Pamiętaj, że jest zakaz ich palenia!

Kiedy jesteś na spacerze,
Na wycieczce albo w lesie,
Nie rozrzucaj butelek i papierów,
Bo to nic dobrego nie przyniesie.

Czyste rzeki jeziora,
To jest też istotna sprawa.
Bo bez wody życia nie ma.

Ścieków żadnych nie wylewaj
I odpadów nie wyrzucaj.
Żyjesz człowieku dzięki wodzie,
A także wszystkie zwierzęta i rośliny w przyrodzie.

Więc dbajmy wszyscy o naszą Ziemię,   
Szumiące lasy, wartkie potoki.
Nie dajmy umrzeć pięknej przyrodzie
Bo ona przecież skarby nam rodzi.


III miejsce- Łukasz Piątek , SP Trzebieszowice


„SOS dla Ziemi”

SOS

W lesie pełno śmieci.

SOS

Śmiecą dorośli i dzieci.

SOS

W rzece rozbita butelka.

SOS

Pstrąg ze smutkiem zerka.

SOS

Na łąkach zrywane kwiatki.

SOS

Nie będą pachniały latem.

SOS

Z gniazda zabrane jajeczka.

SOS

Nie wylęgnie się jaskółeczka.

SOS

Chrońmy rośliny i zwierzęta,
Bo planeta Ziemia
 Jest tylko jedyna.

 

GIMNAZJUM

Wyróżnienia

Maciej Gułaj

„Makulatura”
   
  Na wysypisku są góry
  Kolorowej makulatury
  Nad nimi unoszą się dymu chmury
  Które powiększają ozonowe dziury.

  Wkrótce zniszczy to naszą Ziemię
  Zapłacimy za to wysoka cenę
  Wszyscy ludzie i zwierzęta zginą
  Czasy świetności i ludzkości niestety miną
  Umrzemy sami przez siebie
  Bez pożywienia
  I spalona ziemię

 

Piotr Łukaszewicz

„Ekologia”

Każdy ptaszek w lesie śpiewa-
Ekologia chroni drzewa
Szanuj świat z pożytkiem
By słońce świeciło z błyskiem.

Bo to bystra jest nauka,
Co ma sposób wciąż na bruda
Chętnych szuka wszędzie,
Bo kocha czyste powietrze.

Nie ociągaj się za wiele,
Bo czekają przyjaciele
Którzy z Tobą chcą pracować
By tu i tam ład zachować.

 

LICEUM

I miejsce- Kamila Brzozowska  LO

„Śpiesz się czyścić świat póki nie jest za późno”

Gdy idę ulicą, wszędzie leżą papierki,
Za rogiem widzę puszki i butelki.
W sobotę jestem z rodziną na wycieczce
a tam ktoś samochód myje w rzeczce,
ludzie zostawiają śmieci wielkie góry,
tak wygląda piknik na łonie natury.
Cały świat to ogromne wysypisko śmieci.
Nie zdają sobie z tego sprawy
dorośli i dzieci.
Każdy na ziemię rzuca różne odpadki,
nie szanuje przyrody
swej najdroższej matki.
Kiedy wreszcie ten wielki błąd
Zrozumiemy?
Gdy w górze śmieci topić się zaczniemy?
Nie! Postępowanie nasze musimy zmienić,
i to co mamy, nareszcie docenić!
Zbierajmy papier i tekturkę,
zanośmy je do pojemników na makulaturę.
Pamiętaj także, drogi kolego,
oddaj baterie i żarówki
do punktu odpowiedniego.
Gdy picia jesteś spragniony,
Kup napój w szklanej butelce umieszczony.
Każdy z nas powinien znać te dobre rady
I skutecznie usuwać wszelakie odpady.
Powinniśmy śmieciami
dobrze gospodarować,
by naszą planetę od śmieci uratować.
Pamiętaj więc człowiecze młody,
nie rób śmietniska z naszej przyrody.
Niech teraz powiedzą dorośli i dzieci:
STOP! My nie chcemy wokół siebie śmieci,
bo ten kto śmieci,
krajobraz szpeci!


II miejsce – Anna Zajączkowska , LO
PRZYRODA TEŻ ŻYJE !!!  
„Straty w przyrodzie”

Nie jest przecież tajemnicą,
Że zabrudza ktoś przyrodę 
i choć ludzkie wszystko widzą,
nie potrafią dać na zgodę.
Rzeka mnóstwo ścieków płynie,
chociaż odpływ jest zrobiony,
i choć obok jest kontener,
cały trawnik zabrudzony.
W klombie rosną piękne kwiaty,
lecz zakryte przez papierki,
czy to biedny, czy bogaty,
wciąż bałagan robi wielki.
Więc zastanów się przez moment,
patrząc na tez szary świat.

 


III miejsce- Anna Antoszewska, LO

 „Pamiętnik Anno Domini 2107

jestem samotna
na Ziemi – śmietnisku
chlubie pokoleń
mojej udręcę

widzę ludzi wpatrzonych w
betonowy blask słońca
ludzi
zamkniętych obojętnością stali
ludzi
zamkniętych technologicznymi mrzonkami
zapomnieli o sercu
Natury

Technologia spętana
łańcuchem
marzeń planów zobowiązań
pochłania ostatnią część zieleni

zabrali las
wycięli

 

 

 


Przyznane zostaną również nagrody
dla najmniej estetycznych wsi w postaci
„Miotły Burmistrza” .

 


_____________________________________________________________________

 

 

Regulamin konkursu:

DOCRegulamin konkursu-Załącznik do Zarzadzenia Burmistrza nr124.08 z dn.5 maja 2008r..doc

DOCZarządzenie Burmistrza nr 124.08 Lądka Zdroju z dn.5 maja 2008r. w sprawie ogloszenia konkursu o tytuł Pięknej wsi-2008 w Gimnie Ladek Zdrój.doc