droga Radochow.jpeg

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Radochowie. Zakres obejmował remont mostu stanowiącego zjazd z drogi powiatowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej, która zastąpiła dotychczasową – szutrową. O wyborze tej inwestycji do realizacji zadecydował właśnie bardzo zły stan mostu. Jeden z jego przyczółków był bardzo mocno podmyty przez wodę. Droga ma bardzo duży spadek, co powoduje, że przy każdym większym deszczu zamienia się w mały potoczek. By rozwiązać problem wzdłuż drogi powstał betonowy kanał, który dla bezpieczeństwa został zakryty ażurowymi płytami. Inwestycję realizowała firma Drogmost z Kłodzka. Zadanie było współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
To czwarta inwestycja drogowa zrealizowana w tym roku i druga realizowana właśnie ze środków na usuwanie skutków powodzi. Wcześniej skorzystaliśmy z dofinansowania z tego źródła przy przebudowie drogi w Konradowie. Pierwszy etap przebudowy ul. Zdrojowej był współfinansowany z Funduszu Rozwojowego Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Drugi etap przebudowy „ulicy Sezamkowej” w Trzebieszowicach był współ-finansowany z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju