Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że przez kolejne dwa lata tj. do 30 czerwca 2017r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój będzie świadczyła nadal firma:

ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice (wcześniejsza nawa firmy to VEOLIA Usługi dla Środowiska).

Firma ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice prowadzi również PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ul. Kłodzka 63, 57-540 Lądek-Zdrój (teren dawnej kompostowni)

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa.

Nowe stawki za odpady.jpeg

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na I półrocze 2017 r.
Odpady Miasta Lądek-Zdrój.jpeg
Odpady Gmina Lądek-Zdrój.jpeg
Pliki z harmonogramami na do pobrania
PDF2017 LĄDEK ZDRÓJ - KOMUNALNE.pdf
PDF2017 LĄDEK ZDRÓJ - PAPIER, TEKTURA, TW. SZTUCZNE, METAL - Kopia.pdf
PDF2017 GMINA LĄDEK ZDRÓJ - KOMUNALNE.pdf
PDF2017 GMINA LĄDEK ZDRÓJ - PAPIER, TEKTURA, TW. SZTUCZNE, METAL.pdf

pszok.jpeg

Gospodarka odpadami.jpeg
 
1. REWOLUCJA ŚMIECIOWA W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ
 
2. PRAWO MIEJSCOWE
 
 
 
 
 
 
 
3. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2013 r.
 
4. DEKLARACJE DO POBRANIA
DEKLARACJA - DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
DOCdeklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1).doc
PDFdeklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1).pdf
 
DEKLARACJA - DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
DOCdeklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (2).doc
PDFdeklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf
 
5. SPRAWOZDANIA