Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że przez kolejne trzy lata tj. do 30 czerwca 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój będzie świadczyła nadal firma:

ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice

Firma ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice prowadzi również PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ul. Kłodzka 63, 57-540 Lądek-Zdrój (teren dawnej kompostowni)

Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na II półrocze 2017 r.
2017_Miasto_harmonogramy.jpeg
2017_Gmina_harmonogramy.jpeg
ulotka_A5_5_frakcji_-_Ladek_Zdrój.jpeg
Pliki z harmonogramami na do pobrania
PDF2017 LĄDEK ZDRÓJ - SELEKTYWNA.pdf
PDF2017 LĄDEK ZDRÓJ - KOMUNALNE.pdf
PDF2017 GMINA LĄDEK ZDRÓJ - KOMUNALNE.pdf
PDF2017 GMINA LĄDEK ZDRÓJ - SELEKTYWANA.pdf

pszok.jpeg
Segregacja.jpeg

1. PRAWO MIEJSCOWE
 
 
2. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
3. DEKLARACJE DO POBRANIA
DEKLARACJA - DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
DOCdeklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1).doc
PDFdeklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1).pdf
 
DEKLARACJA - DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
DOCdeklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (2).doc
PDFdeklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf
 
4. SPRAWOZDANIA
 
5. INFORMACJA O ZBIERANIU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 
6. OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
 
7. SPOSÓB ZGŁASZANIA UWAG DO NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA USŁUG PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE I PROWADZĄCY PSZOK