Każda decyzja i działanie administracji powoduje skutki odczuwalne przez społeczeństwo. Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władzy przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
Na niniejszej stronie prezentowane będą najważniejsze plany, projekty i zamierzenia Gminy Lądek Zdrój, po to, by wszyscy zainteresowani mogli się z nimi zapoznać oraz wyrazić swoje uwagi i opinie.