Uwagi i spostrzezenia dotyczące „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminu Lądek-Zdrój w roku 2013”
można kierować na adres: