Trasa 1 im. króla Fryderyka Wilhelma III
Długość trasy: 7,7 km
(ok. 15,5 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Borówkowa Góra
Różnica wzniesień do pokonania: 462 m
Trasa wiedzie przez park Aleja Modrzewiowa do Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”, następnie ul. Wolności, potem skręca w prawo w ul. Brzozowa i dalej starą drogą do granicy. Na rozdrożu kierujemy się do góry. Przecinamy Królewska Drogę Graniczną i dalej lasem. Mijamy Szwedzkie Szańce, kamieniołom, a na polanie skręcamy w lewo w stronę granicy, potem przez Przeł. Lądecką i dalej pasem granicznym do kulminacji Borówkowa Góra. Jest ona najwyższym szczytem w północnej części Gór Złotych. W 2006 roku wybudowano po czeskiej stronie stalowo-drewnianą więżę widokową. W latach 80-tych w miejscu tym spotykali się opozycjoniści polsko - czechosłowaccy, o czym przypomina tablica pamiątkowa. Z wieży widokowej rozciągają się piękne widoki we wszystkich kierunkach (czynna przez cały rok)

Trasa 2 im. Karola, Jerzego i Albrechta Podiebradowiczów
Długość trasy: 3 km
(ok. 6 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: przełęcz pod Trawienską Górą, powyżej wsi
Zálesí (Czechy)
Różnica wzniesień do pokonania: 287 m
Trasa prowadzi przez część zdrojową do Alei Marzeń, następnie Doliną Zwodnika i przez las Brzozowym Zboczem do pasa granicznego. Dociera do przełęczy pomiędzy dwoma kulminacjami, z której roztacza się piękny widok na czeską wieś Zálesí .

Trasa 3 im. Michała Klahra Starszego
Długość trasy: 4,8 km
(ok. 9,6 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Kobyla Kopa
Różnica wzniesień do pokonania:  410 m
Z części zdrojowej prowadzi Aleją Marzeń, razem z trasą nr 2, do rozdroża z potokiem Przyrwa. Dalej dolina Potoku Karpowskiego, przez teren dawnej wsi Karpno obok kościołka Matki Boskiej od Zagubionych do skrzyżowania leśnych dróg i trasy nr 4. Stąd w lewo drogą leśną, potem w górę ścieżką do pasa granicznego i w prawo osiągamy szczyt Kobylej Kopy.

Trasa 4 im. cara Aleksandra I
Długość trasy: 5,2 km
(ok. 10,4 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Przełęcz Karpowska
Różnica wzniesień do pokonania: 310 m
Ze zdroju wychodzi ul. Zamkową obok Młyńskiego Krzyża, dalej wiedzie przez Rondo Karpowskie, Drogą Wielką Okólną, niedaleko kościółka Matki Boskiej od Zagubionych (tereny dawnej wsi Karpno) do skrzyżowania leśnych dróg i trasy nr 3, stąd drogą leśną w kierunku południowowschodnim dochodzimy do Przełęczy Karpowskiej  (753 m n.p.m.). Karpowska Przełęcz już w średniowieczu odgrywała ważną rolę w komunikacji pomiędzy Ziemią Kłodzką a wsch. Śląskiem, Czechami i Morawami. Niedaleko położony Zamek Karpień strzegł przełęczy oraz przebiegającej tędy Drogi Solnej. Po drugiej stronie gór traktu strzegł zamek Rychleby, górujący nad Rakową Doliną (Rací údolí).

Trasa 5 im. cesarza Wilhelma I Hohenzollern
Długość trasy: 2,7 km
(ok. 5,4 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Szczyt Trojaka
Różnica wzniesień do pokonania:  326 m
Trasa prowadzi ul. Leśną, a następnie lasem w lewo, wzdłuż niebieskiego szlaku PTTK. Jest to najpopularniejsza wycieczka z Lądka, choć wymaga nieco więcej wysiłku. Droga prowadzi cały czas dość stromo pod górę. Trasa podchodząc przecina drogi prowadzące wokół góry. Mijamy skałkę Samotnik. Po ok. 45 min. marszu dochodzimy do imponujących gnejsowych skał na szczycie Trojaka (766 m n.p.m.). Po prawej stronie ścieżki kamiennymi schodami można wejść na Belweder (skalną ambonę) otoczony barierka, skąd roztacza się panorama na Góry Bialskie, Masyw Śnieżnika, Krowiarki, a w dole widoczny jest Lądek Zdrój.

Trasa 6 im. Hynka Krušiny z Lichtenburka
Długość trasy: 3,4 km
(ok. 6,8 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Karpiak
Różnica wzniesień do pokonania: 336 m
Trasa prowadzi początkowo ul. Leśną, a na rozwidleniu na skraju lasu wybieramy skrajną lewą ścieżkę - jest to Droga Solna. Idąc nią prosto w kierunku południowowschodnim, przecinając kilkakrotnie dukty leśne, docieramy w okolice Rozdroża Zamkowego. Tam zgodnie z zielonym i niebieskim szlakiem PTTK docieramy do ruin zamku Karpień. Ruiny są dziś dużą atrakcją. Można wyobrazić sobie niewielka twierdzę stojącą niegdyś na zupełnie gołym wzniesieniu. Dziś na wapiennym podłożu rozwija sie wapniolubna roślinność - zaprawa z murów wymywana latami przez wodę zasiliła glebę.

Trasa 7 im. Oskara Kolberga
Długość trasy: 3,5 km
(ok. 7 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Szczyt Królówki
Różnica wzniesień do pokonania:  344 m
Trasa wiedzie ul. Leśną w kierunku lasu, na rozdrożu wybieramy lewą ścieżkę, następnie przecinamy dwukrotnie dukty leśne. Przy drugim takim przecięciu wybieramy prawą ścieżkę do góry i trzymamy się jej, przecinając jeszcze dwukrotnie poprzeczne drogi. Po ok. godzinnym podejściu docieramy do kulminacji Królówka. Jest to rozległy masyw (784 m n.p.m.) stanowiący największe zgrupowanie oryginalnych skałek, o znacznych nieraz rozmiarach. Skałki można spotkać wzdłuż całego zachodniego zbocza, aż do doliny Białej Lądeckiej.

Trasa 8 im. Johanna Wolfganga von Goethego
Długość trasy: 2,75 km
(ok. 5,5 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Wądroże Gierałtowskie powyżej wsi Strachocin
Różnica wzniesień do pokonania: 180 m
Trasa podobnie jak trasy nr 5, 6 i 7 wiedzie ul. Leśną na skraj lasu, tu na rozwidleniu dróg wybieramy środkową ścieżkę, która prowadzi na Rondo Duże. Na skrzyżowaniu dróg wybieramy skrajną lewą ścieżkę, zaprowadzi nas ona do następnego leśnego rozwidlenia. Poruszamy się głównym duktem i docieramy do celu po ok. 45 min. marszu.

Trasa 9 im. Królewny Marianny Orańskiej
Długość trasy: 2,5 km
(ok. 5 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: skala Trzy Ambony
Różnica wzniesień do pokonania:  205 m
Trasa prowadzi ul. Kościuszki, następnie skręca w lewo przy parkingu strzeżonym w stronę Arboretum. Docieramy do niego aleją kasztanową i idziemy pod górę wzdłuż leśnego ogrodu. Następnie wchodzimy do lasu ścieżką z prawej strony źródełka i wspinamy się pod górę, przecinamy poprzeczną drogę i dalej idąc pod górę leśną dróżką, docieramy do większego rozdroża. Stąd trzecia ścieżkę w lewo zaprowadzi nas do celu. Trzy Ambony to mały grzbiet skalny z dwoma siodełkami, o długości ponad 40 m i wysokości ok. 7,5 m. Zbudowany jest jak inne skałki wokół Lądka z gnejsów.

Trasa 10 im. Marii Sierpińskiej
Długość trasy: 1,8 km
(ok. 3,6 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Skalny Ząb
Różnica wzniesień do pokonania: 162 m
Trasa wiedzie ul. Kościuszki w kierunku Stronia Śląskiego. Dochodzimy nią do małego parkingu pod lasem, gdzie skręcamy w lewo w dróżkę leśną, która pnie sie przecinając kolejne ścieżki dochodząc ostatecznie do Skalnego Zebu. Skalny Ząb o wys. 12 m nazywany dawniej Skala Achillesa, stanowił kiedyś punkt widokowy.  W otoczeniu zachował się piękny dolnoreglowy las mieszany, z bogatym runem.

Trasa 11 im. Aleksandra Ostrowicza
Długość trasy: 1,5 km
(ok. 3 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Iglica
Różnica wzniesień do pokonania: 86 m
Trasa prowadzi ul. Kościuszki, następnie Dolna Promenada przez las, potem w lewo stroma droga do skały Iglicy. Iglica to okazała skala gnejsowa na zboczu Królówki, która osiąga wysokość ok. 20 m. Kiedyś słynęła jako punkt widokowy.

Trasa 12  im. Johna Quincy Adamsa
Długość trasy: 1,5 km
(ok. 3 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Skałka Niżna
Różnica wzniesień do pokonania: 35 m
Trasa wiedzie leśnymi promenadami. Z ul. Kościuszki (na wysokości parkingu za hotelem Elyssium) skręcamy w lewo w drogę leśną, Dolna Promenada mijamy źródło Józefiny, a następnie dochodzimy do Skał Małe Sztolne. Są one ciekawa rozłożysta formacja o długości ok. 20 m, ze wzniesieniami: Niżna o wys. 19 m oraz Baszta o wys. 6 m. Formy należą do większej grupy Sztolnych Skal, atrakcyjnych także dla miłośników wspinaczki skałkowej.

Trasa 13 im. Elizy Radziwiłłówny
Długość trasy: 2,3 km
(ok. 4,6 km tam i z powrotem)
Punkt docelowy: Skały Kamionki na Dzielcu
Różnica wzniesień do pokonania: 75 m
Trasa biegnie ul. Paderewskiego na Plac Partyzantów, następnie skręca w lewo w ul. Bema i wchodzi do lasu, skąd idzie zakosami, trawersując zbocze góry i dociera do  Skał Kamionki. Skały Kamionki stanowią wydłużony grzbiet, mający od strony wschodniej do 20 m wysokości. Ze znajdującego się tu tarasu naturalnego rozciąga sie wspaniały widok na przeciwlegle stoki oraz szczyty Trojaka i Królówki, a także na południu na Góry Bialskie, Masyw Śnieżnika ze Śnieżnikiem (1425 m n.p.m.) - najwyższym szczytem Sudetów Wschodnich.
ULOTKA TRASY KURACYJNE.jpeg ULOTKA TRASY KURACYJNE 2.jpeg