Trasa 5710 1.jpeg
Oznakowanie trasy jest w trakcie realizacji.

 Trasę rozpoczynamy na granicy Gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie, drogą asfaltową przez malowniczą wieś Konradów, w której możemy zobaczyć Kościół filialny Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Zespół Dworski. Dojeżdżając do drogi wojewódzkiej 392 kierujemy się na lewo, po czym zjeżdżamy na prawo w  boczną drogę, która doprowadzi nas do wsi Trzebieszowice. To duża wieś ciągnąca się wzdłuż rzeki Białej Lądeckiej. Po lewej stronie mijamy Hotel „Zamek na Skale”, przy którym znajduje się zabytkowy park. Jadąc dalej możemy dojrzeć w oddali Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja. Po około 300 m skręcamy w prawo i kierujemy się drogą powiatową do wsi Skrzynka, malowniczo położonej w ‘Górach Złotych. We wsi, naprzeciwko przystanku PKS świetlica wiejska, na ścianie budynku tablica upamiętniająca Henryka Worcella, polskiego prozaika i publicystę, mieszkającego w  Skrzynce w latach 1945-1949. Następnie skręcamy w lewo i mijając domy docieramy do rozwidlenia dróg na Ołdrzychowice Kłodzkie i Rogówek, gdzie kończymy naszą trasę.(oprac. Informacja Turystyczna)

Trasa 5711 1.jpeg
Oznakowanie trasy jest w trakcie realizacji.

Podróż rozpoczynamy z centrum wsi Radochów(most w pobliżu świetlicy wiejskiej). Kierując się na lewo jedziemy drogą asfaltową przez wieś. Po około 150 m skręcamy w prawo w boczną polną drogę. Po przejechaniu około 300 m należy skręcić w prawo, aby dojechać do Jaskini Radochowskiej, która do 1966 r. była największą znaną jaskinią w polskiej części Sudetów Wschodnich. To ponad 256 metrów podziemnych korytarzy. Zwiedzając Grotę Stalaktytową (dawna nazwa) - wyposażony w latarkę - możesz poczuć się jak odkrywca. Wracając z powrotem na nasz szlak, z prawej strony mijamy zbocza Goruszki docierając do wsi Skrzynka. Skręcając w lewo znajdziemy się przy drodze głównej, którą ominiemy kierując się w prawo i polną drogą do górnej części wsi. Przejeżdżamy obok kościoła p.w. św. Bartłomieja, który został zbudowany przed 1591 r. na co wskazują szerokie i płytkie prezbiterium, szeroka i krótka nawa, masywna, wieża i charakterystyczna dwukondygnacjowa przybudówka przy prezbiterium. Dojeżdżając do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo i kontynuujemy naszą wycieczkę aż do końca wsi. Po zmianie drogi asfaltowej w leśną, jedziemy Dziką Doliną a następnie okrążamy Dzikie Zbocza mijając po drodze Zajęcznik. Dalej mijamy z prawej strony Jagodnik, kierując się zboczami Gomoły Jesionowskiej dojeżdżamy do Wielkiego Rozdroża. Następnie skręcamy w lewo i przecinając zielony szlak, docieramy do podnóża Białego Kamienia i leśną drogą skręcając w prawo po około 2 km docieramy do drogi asfaltowej w Radochowie, gdzie zamyka się pętla naszej trasy.(oprac. Informacja Turystyczna)

 

Trasa 5712 1.jpeg
Oznakowanie trasy jest w trakcie realizacji.

Trasa 5712 jest kontynuacją trasy 5721 Gminy Stronie Śląskie, dlatego rozpoczyna się na granicy gminy Lądek Zdrój, poniżej Kuźniczej Góry. Jedziemy około 100 m wzdłuż torów kolejowych, następnie skręcamy na prawo do wsi Stójków. Przejeżdżając przez miejscowość docieramy do obwodnicy (droga wojewódzka 392). Równolegle do niej znajduje się droga gminna prowadząca do części zdrojowej Lądka Zdroju, którą kontynuujemy nasza podróż. Za hotelem Mir - Jan skręcamy w lewo na most a następnie w prawo i drogą leśną docieramy do ul. Bema. Na rondzie skręcamy w ul. Spacerową, którą przemierzamy w całości aż do skrzyżowania z ul. Kościuszki. Następnie jedziemy na prawo przez most, a tuż za nim kierujemy się w lewo na pl. M.Curie Skłodowskiej. Dalej boczną ulicą wzdłuż rzeki Białej Lądeckiej (ulicami Nadbrzeżną i Klonową) po czym docieramy do mostu św. Jana. Jest to dwuprzęsłowy, gotycki obiekt (1565r.) który  oparł się wszystkim powodziom. Solidność mostu jest  podobno efektem zastosowania białek jaj kurzych zamiast wapna. Kontynuujemy wycieczkę drogą asfaltową skręcając na prawo w  ul. Słodową, która zaprowadzi nas do rynku. Pośrodku ratusz z  XIX w. z wysoką wieżą zegarową, z której w samo południe usłyszeć można hejnał lądecki. Godny uwagi jest także pomnik Trójcy św. autorstwa Michała Klahra Starszego oraz kamienica, w której tworzył swoje dzieła a obecnie Galeria Muzealna im. M.Klahra Starszego(Rynek 1). Następnie kierujemy się ul. Kościelną i Wiejską  aż do mostu przecinającego rzekę Białą Lądecką. Po jego prawej stronie znajduje się ul. Langiewicza, którą przejedziemy do drogi wojewódzkiej. Potem w prawo do wsi Orłowiec a następnie do Przełęczy Różaniec. Stąd można kontynuować wycieczkę na stronę czeską.(oprac. Informacja Turystyczna)

Trasa 5713 1.jpeg
Oznakowanie trasy jest w trakcie realizacji.

Z rynku ruszamy ul. Kościelną, po drodze mijamy Kościół  Parafialny Narodzenia NMP. Jest to barokowa budowla, poświęcona w 1697 r. W środku cenne rzeźby figuralne z warsztatu najwybitniejszego rzeźbiarza Ziemi Kłodzkiej, Michała Klahra (Grupa Ukrzyżowania) i jego syna Ignacego (ambona, rokokowy konfesjonał). Dalej ul. Wiejską wzdłuż rzeki Białej Lądeckiej do niewielkiego mostku, przez który dojedziemy do ul. Langiewicza a następnie na lewo główną drogą 390 aż do zjazdu na prawo do wsi Wojtówka. Kontynuujemy podróż drogą asfaltową przez wieś a następnie drogą leśną, która zaprowadzi nas do wsi Wrzosówka, gdzie możemy zobaczyć kościół murowany z 1604 r. pod wezwaniem św. Karola Boromeusza, w którym co roku w maju- imieniny św. Floriana-odbywają się Powiatowe Dni Strażaka. Tę malowniczą okolice opuszczamy kierując się leśną drogą przez Skalny Wąwóz aż do niżej położonej wsi Lutynia. Po drodze można zobaczyć ciekawe formy skalne „Bazaltowe Słupy”. Następnie dojeżdżamy do Lądka Zdroju i kierując się ul. Zamenhoffa dojeżdżamy do rzeki Białej Lądeckiej. Skręcając w prawo jedziemy wzdłuż rzeki ul. Klonową, następnie przez most św. Jana i na prawo ul. Słodową aż do rynku gdzie kończymy naszą wycieczkę.(oprac. Informacja Turystyczna)

 

Trasa 5714 1.jpeg
Oznakowanie trasy jest w trakcie realizacji.

Wycieczkę rozpoczynamy w Lądku Zdroju na pl. M.Curie Skłodowskiej, jadąc prawym brzegiem rzeki Białej Lądeckiej. Po przejechaniu około 100 m skręcamy w prawo dojeżdżając do ul. Lipowej, tam również w prawo. Po drodze mijamy Sanktuarium Matki Bożej „UZDROWIENIE CHORYCH”. Jest to budowla trzynawowa, o sklepieniach kolebkowych. W ołtarzu głównym znajduje się barokowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem (1674 r.) zaś nad ołtarzami bocznymi, wykonanymi przez Aloisa Schmidta w 1926 r., obrazy św. Anny i św. Józefa. Przed kaplicą stoi figura Matki Boskiej ufundowana ok. 1887 r. przez Antoniego Krzyżanowskiego, budowniczego i fabrykanta poznańskiego, częstego gościa w Lądku. Następnie wjeżdżamy na ul. Wolności zostawiając za sobą po prawej stronie Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech” .Ta historyczna budowla z XVII wieku, przebudowana dwieście lat później, kryje w swym wnętrzu marmurowy basen zaprojektowany na modłę tureckiej łaźni, stylowe kamienne wanny do kąpieli perełkowych oraz pijalnię wód tryskających z ciepłych źródeł siarczkowo- siarkowodorowo- fluorowych Marii Skłodowskiej- Curie i Zdzisława. Pierścień okalający główny budynek zwieńczony kopułą, mieści hotel z 40 miejscami noclegowymi. Dojeżdżając do końca ulicy Wolności skręcamy w prawo, kontynuując podróż ul. Graniczną w kierunku granicy państwa. Za ośrodkiem „Lech i Czech” mijamy Szwedzkie Szańce, za którymi skręcamy w prawo i przez 1,7 km jedziemy zielonym szlakiem przez Trawieńską Górę. Dalej Brzozowymi Zboczami przez Farną Łąkę docieramy do Karpna, dawnej wsi, po której został tylko kościółek z 1872 r. Następnie zjeżdżamy do Rozdroża Zamkowego i Ruin Zamku Karpień który w XIV i XV w. był centrum państewka obejmującego obszar doliny górnej Białej Lądeckiej i jej dopływów powyżej Radochowa. Zamek strzegł położonej w pobliżu Przełęczy Karpowskiej, którędy biegł szlak kupiecki - Solna Droga. Zniszczony w czasie wojen husyckich, stał się siedzibą rycerzy-rabusiów. W XVI w. pozyskiwano stąd kamień do budowy najstarszego zakładu leczniczego "Jerzy". Kontynuujemy wycieczkę Drogą Gierałtowską około 6 km, na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo i kierujemy się do głównej drogi 392. Następnie skręcamy w prawo i jedziemy około 100m po czym zjeżdżamy w lewo do wsi Stójków. Przejeżdżając przez wieś docieramy do lądeckiej obwodnicy, którą przecinamy wjeżdżając na drogę gminną do Lądka Zdroju. Za hotelem „Mir Jan” zjeżdżamy na most po lewej stronie, a następnie w prawo leśną drogą docieramy do ul. Bema. Przejeżdżając przez rondo skręcamy w ul. Spacerową, która doprowadzi nas do skrzyżowania z ul. Kościuszki, gdzie mijając na prawo most dotrzemy do końca naszej wycieczki.(oprac. Informacja Turystyczna)

 


Trasa 5715 1.jpeg
Oznakowanie trasy jest w trakcie realizacji.

Wycieczkę rozpoczynamy na wzniesieniu obwodnicy lądeckiej,  kierując się na prawo polną drogą, zboczami Siedlicy. Omijając ją z prawej strony okrążamy Czerwony Potok docieramy do Przełęczy Farna Lgota. Dalej jedziemy zboczami Siniaka, czerwonym szlakiem pieszym, docierając po około 2 km do Kątów Bystrzyckich. Następnie skręcamy w prawo i podziwiając piękną okolicą tej malowniczej wsi przemieszczamy się do drogi wojewódzkiej 392.Kontynuujemy naszą wycieczkę na prawo do przejazdu kolejowego a następnie w lewo, zjeżdżając do wsi Radochów, gdzie za głównym mostem kończymy naszą podróż.(oprac. Informacja Turystyczna)

 

Trasa 5716 1.jpeg
 Oznakowanie trasy jest w trakcie realizacji.

Na wycieczkę Doliną Białej Lądeckiej oraz pasmem Krowiarek wyruszamy z Lądeckiego Rynku kierując się znakami czerwonego szlaku rowerowego ul. Kościelną, a następnie Wiejską wzdłuż Białej Lądeckiej jedziemy do Radochowa . Tam przez most na drugą stronę rzeki i w lewo docieramy do kolejnego mostu -w prawo zielonym szlakiem możemy dojechać do udostępnionej do zwiedzania Jaskini Radochowskiej – w obie strony ok. 4,2 km. Za mostem ścieżką dojeżdżamy ponownie do asfaltowej nawierzchni i kolejny raz przekraczając rzekę jedziemy przez Trzebieszowice. Największą atrakcją jest odrestaurowany zamek pełniący funkcje hotelu i Spa, w którym polecamy świetną kuchnię.
Po wizycie w ”Zamku na Skale” kontynuujemy wycieczkę docierając po raz ostatni do Białej Lądeckiej. Przejeżdżamy most i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą wojewódzką 392, podczas przekraczania której należy zachować ostrożność. Jadąc dalej mijamy stację kolejową i zaczynamy, rezygnując z wygodnych dróg, wspinać się zboczem Prostej. Następnie już łagodniej zboczami Różanki i Kwaśniaka docieramy w okolice przełęczy gdzie zostawiamy żółty szlak pieszy i skręcamy w lewo, by zjechać do Konradowa. Odbijając ok. 1,5 km w dół wsi znakami zielonymi możemy dojechać do łowiska pstrąga, w którym możemy zaplanować dłuższy wypoczynek. Z Konradowa ścieżkami szlakiem czerwonym, bądź asfaltem i utwardzona drogą szlakiem zielonym przez Rogóżkę wspinamy się, w zależności od preferencji, do najwyższego punktu na trasie – Przełęczy pod Chłopkiem (774 m.n.p.m). W obu przypadkach musimy dotrzeć do czerwonego szlaku pieszego. Stąd lasem, ponad 3 km,  zjeżdżamy do malowniczo położonych Kątów Bystrzyckich. We wsi przed kościołem wraz z czerwonym szlakiem pieszym skręcamy w prawo i jadąc zboczami Siniaka po ok. 2 km docieramy do Przeł. Farna Lgota za którą opuszczając szlak pieszy skręcamy w prawo by po chwili wspinania się zboczami Kierznej, zjechać w okolice dworca kolejowego w Lądku. Ulicą Fabryczną, z uważnym przejazdem przez drogę wojewódzką 392, a następnie Kłodzką docieramy do Rynku. Po zwiedzeniu części miejskiej zapraszamy na odpoczynek do części zdrojowej, gdzie trudów wędrówki można się pozbyć korzystając np. z basenu i oferty Zakładu Przyrodoleczniczego ”Wojciech” – dumy uzdrowiska.
(oprac. Radosław Pietuch)