KONTAKT
Roman Magierło 603076683
Leszek Maliszewski 603377360


Strzelnica  w  Lądku Zdroju  usytuowana w starym  kamieniołomie   bazaltu  na ul .Widok  jest  w  pełni  bezpieczną  strzelnicą  służącą  szkoleniom  myśliwych . Posiada  wszelkie  wymagane  atesty  spełniając  wszelkie  warunki  bezpieczeństwa .Jest  pełnowymiarowym  obiektem  na  który  mogą  odbywać  się  zawody  rangi  krajowej . Zawody  myśliwskie  nazywane   są  wielobojem  myśliwskim  na  który  składa  się  sześć  konkurencji   o  różnych  wymaganiach  co  do  umiejętności  strzeleckich. Są  to  konkurencje  strzelane  śrutem  oraz  kulą . Każdy  rodzaj  strzelań   ma  inne  zadanie   kształcenia  strzelca . Konkurencje  takie jak  trap i skeet  są  konkurencjami  strzelanymi również  na  olimpiadzie  więc  na  strzelnicy  można  również  prowadzić  szkolenia  sportowe.    Oto  konkurencje  wieloboju  myśliwskiego:
Oś mysliwska - TRAP
Oś myśliwska służy do szkolenia w strzelaniu do celów odlatujących od strzelca. Z takimi celami spotykamy się na polowaniu na kuropatwy, na "brodzone" kaczki, kaczki z podjazdu łodzią, na płoszonych bażantach i wszelkie ptactwo "z podrywu" i z pod psa myśliwskiego.
strzelnica3.jpeg
strzelnica2.jpeg
strzelnica 1.jpeg

Krag - SKEET
Krqg myśliwski jest strzelnicą, służącą do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu do celów w locie na różnych kierunkach, z którymi spotykamy się w sytuacjach na polowaniu na ptactwo. Oś strzelnicy stanowi cięciwa łuku, na którym rozmieszczone są stanowiska strzeleckie

Przeloty
Strzelnica ta służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu do celów nadlatujących ku strzelcowi. Z takimi celami spotykamy się na polowaniu na pędzone bażanty, na przelotach kaczek i gęsi, na ciągach słonek.
przeloty z góry.jpeg


Zając w przebiegu
Zając w przebiegu to strzelnica, która służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu śrutem do celów poruszających się (przebiegających) po ziemi.

Dzik w przebiegu
Dzik w przebiegu to strzelnica, która służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu kulami do celów poruszających się po ziemi. Praktycznie cele takie stanowią przede wszystkim dziki na polowaniach pędzeniami oraz na dziczych przesmykach, ale także inne gatunki grubej zwierzyny w ruchu do której strzela się kulą. Strzelnica ta jest w zasadzie w przewoźnej części jej elementów podobna do strzelnicy "zająca w przebiegu". Trakcja makiety, schrony i kulochwyt mogą być takie same. Sama makieta jest znacznie prostsza niż u zająca, stanowi ją bowiem łatwa do zakładania na wózku i do wyjmowania sylwetka średniej wielkości dzika (wycinka), sporządzona z grubej tektury, albo płyty pilśniowej lub paździeżowej z naklejoną tarczą papierowo z wizerunkiem dzika.

Stojący rogacz i siedzący lis
Stojący rogacz to strzelnica, która służy do szkolenia i ćwiczeń w oddawaniu wycelowanych strzałów kulami do celów nieruchomych. W praktyce na polowaniu odpowiada to przede wszystkim strzelaniu do zwierzyny płowej przy wykonywaniu odstrzału hodowlanego, strzelaniu z ambon, zasiadki do wszelkich gatunków zwierzyny do której należy strzelać kula. Jest to najprostsza ze wszystkich strzelnic myśliwskich. W obramowaniu kulochwytu, watów bocznych i odpowiednich przesłon wytyczone są dwie linie; pod kulochwytem -- linia gniazd do stawiania makiet, a w odległości 100 metrów od niej -- linia stanowisk strzeleckich. Makietę stanowi sylweta naturalnej wielkości, stojącego rogacza i lisa wykonana z grubej tektury, płyty pilśniowej lub paździerzowej z naklejoną tarczą z wizerunkiem stojącego rogacza i siedzącego lisa. Stanowiska strzeleckie to kwadratowa powierzchnia o boku 1 metra, obok której wkopany jest około dwumetrowy nie okorowany słup, służący jako podpórka przy strzelaniu. Trzy stanowiska strzeleckie i odpowiadające im trzy makiety to optymalna liczba stanowisk na tej strzelnicy, mając na uwadze zasady zachowania bezpieczeństwa i zdolność panowania kierownika strzelań nad ich przebiegiem