• Centrum powiadamiania ratunkowego - tel. 112
  obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów 997, 998 i 999
   
 • Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku,
  Komisariat Policji,
  Lądek Zdrój, ul. Kłodzka 36,
  tel. 997, 74 8146 570, 74 81 46 231

   
 • Straż Miejska
  Lądek Zdrój ul. Kłodzka 4,
  tel. 74 81 48 099
   
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
  Lądek Zdrój, ul. Strażacka 1,
  tel. 998, 74 81 46 444
   
 • Pogotowie Ratunkowe
  Lądek Zdrój, ul Strażacka 2
  tel. 999 
   
 • Pogotowie Energetyczne,
  Lądek Zdrój, ul. Lipowa,
  tel. 74 81 46 333, 74 86 52 456

   
 • Zakład Gazowniczy
  Lądek Zdrój, ul. Fabryczna 4,
  tel. 74 8146 334 

   
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  tel. 601 100 300 lub 985