FK logotyp.jpeg
Od września 2009 r. Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju we współpracy ze świetlicami środowiskowymi Gminy Lądek Zdrój rozpocznie realizację projektu „NO TO W DROGĘ...NA SPOTKANIE Z REGIONEM”. Projekt współfinansowany będzie przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Przygotowany został z myślą o młodych czytelnikach biblioteki oraz dzieciach ze świetlic środowiskowych, zwłaszcza tych, które mają, z różnych względów, ograniczone możliwości zwiedzania najbliższych nawet okolic. W ramach projektu będziemy organizować wyjazdy do najciekawszych miejsc Ziemi Kłodzkiej, co pozwoli na przybliżenie dzieciom historii regionu, będzie doskonałym uzupełnieniem lekcji historii, geografii czy geologii, rozbudzi w nich głębsze zainteresowanie naszym regionem. Celem naszym jest również propagowanie profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej oraz promowanie czytelnictwa wśród dzieci przez popularyzację biblioteki i książki jako znakomitego źródła wiedzy o regionie. Przygotujemy wystawę edukacyjną „Ziemia Kłodzka”, a na zakończenie wystawę zdjęć ilustrującą projekt. Finałem naszych działań będzie konkurs „Czy znasz Ziemię Kłodzką?” dla wszystkich chętnych uczestników projektu.
Więcej informacji już wkrótce!

Gabriela Naporowska
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju