W piątek 29 maja 2009 r. w czytelni Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji odbyło się spotkanie autorskie z Henrykiem Wolniakiem Zbożydarzycem, poetą, dramatopisarzem, laureatem wielu wyróżnień i nagród literackich, autorem dwunastu książek poetyckich. Henryk Wolniak twierdzi jako poeta, że poezją trzeba umieć się bawić; poezja nie może być „koturnowa”, ale komunikatywna, bezpośrednia, bliska człowiekowi. Sam przyznaje, że jego poezja może być trudna w odbiorze, a to za sprawą wielu neologizmów. Tworzenie nowych słów (dziś jest ich już ponad 1000) jest jednak cechą charakterystyczną jego wypowiedzi i stanowi o oryginalności twórczości. Z zamiłowania do Lądka – do którego przybył śladem T. Kotarbińskiego - i piękna prowincji zrodził się tomik „Zaurocznia lądecka”, z którego wiersze autor przeczytał na zakończenie spotkania.
Tomiki wierszy "Zaurocznia lądecka" i "Anieliada" dostępne są w naszej bibliotece. Sympatyków poezji zapraszamy do lektury.

Gabriela Naporowska
Biblioteka CKiR Lądek Zdrój
1 czerwca 2009

Zajaskinienie

Pochwalna niech
będzie Prowincja
bijąca w boskim źródle
monetę słońca rozcieniem
na rozmienienie ludzi
mlecznymi drogami
na wjaskinienie
w jądro piękna
wiecznej na wynos
Prowincji
do miejsc zasiedlonych
przypadkiem
nie ma wyjścia
z przepiękniny
Prowincja jest wieczna
Wieczność jest Prowincją

                                                       Henryk Wolniak Zbożydarzyc

 


S6301354.jpeg
S6301355.jpeg
S6301357.jpeg
S6301358.jpeg