foto 483.jpeg

Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk zaprosił 9 grudnia do lądeckiego ratusza Pana Senatora Stanisława Jurcewicza, Panią Poseł Monikę Wielichowską, Pana Starostę Kłodzkiego Macieja Awiżenia, Pana Prezesa Zbigniewa Piotrowicza oraz Panią Marię Dukat-Krzonkallę – Radną Powiatu Kłodzkiego. Spotkanie w tym gronie  było dobrą okazją do omówienia kierunków rozwoju gminy Lądek-Zdrój w nowej kadencji. Nakreślono również możliwości współpracy dla realizacji wspólnych celów. Zaproszeni goście złożyli Burmistrzowi gratulację i  życzenia sukcesów w kierowaniu naszą Gminą.

foto 488.jpeg