logo_nazwa_PL_300dpi.jpeg
BIBLIOTECZNE NOWINKI
 
AKCJA „Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH, CZYLI DOLNOŚLASKIE SPOTKANIA PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI” - to akcja z dziesięcioletnią już tradycją, promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Twórcy książek dla dzieci odwiedzają małe i duże biblioteki, mając na celu propagowanie ksiązki i biblioteki. Akcję organizuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, we współpracy z wieloma instytucjami i bibliotekami. Tegoroczne hasło akcji brzmi „Lokomotywą z książką na walizkach, czyli podróże z Tuwimem”. Lokomotywa dojedzie też do Lądka-Zdroju. Dnia 6 czerwca o godz. 12.00 w CKiR odbędzie się spotkanie autorskie z PAWŁEM WAKUŁĄ, autorem i ilustratorem książek dla dzieci. Zapraszamy na spotkanie chętne dzieciaki i rodziców, a do biblioteki po wypożyczanie książek tego autora. Dla przypomnienia dodam, że akcja „Z książką na walizkach” docierała do nas już w poprzednich latach. Odwiedzili nas wówczas Wanda Chotomska i Wojciech Karwacki.
 
AUDIOBOOKI W BIBLIOTECE - Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Tegoroczna dotacja w wysokości 4029, 95 zł. zostanie przeznaczona w zdecydowanej większości na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej w Lądku Zdroju oraz w filiach biblioteki, dzięki czemu nasi czytelnicy mogą korzystać z Internetu bezpłatnie. W ramach dotacji Fundacji Orange biblioteka zakupiła kolejny pakiet audiobooków dla dzieci. Wśród nich można znaleźć dzieła J. Korczaka, K. Makuszyńskiego, A. Onichimowskiej, W. Chotmskiej, G. Kasdepke i in. Zapraszamy dzieci i rodziców do wypożyczania „mówionych” książek i życzymy przyjemnego słuchania!
 
ALE TEATR !- to nazwa cotygodniowych zajęć teatralnych prowadzonych w bibliotece w ramach projektu „Cudowny świat wyobraźni, czyli interaktywne zabawy teatralne dla dzieci”. Projekt jest dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekaom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Finał naszego projektu odbędzie się 14 czerwca o godz. 16.00 w CKiR. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich uczestników i ich rodziny. Zaprezentujemy tego dnia inscenizacje teatralne przygotowane przez dzieci i bibliotekę, rozdamy nagrody w projektowym konkursie plastycznym, udostępnimy zdjęcia ilustrujące przedsięwzięcie. Zapraszamy!
 
PRACA-ENTER.PL - Biblioteka rozpoczęła realizację projektu „Skoczmy razem na rynek...pracy” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach umowy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Działania projektowe to przede wszystkim BEZPŁATNE WARSZTATY KOMPUTEROWE dla osób poszukujących pracy w wieku 45+. Uczestnicy warsztatów mogą podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć wiedzę na temat wykorzystania Internetu w temacie rynku pracy, poznać internetowy portal „praca-enter”. Na warsztaty zapraszamy w każdą sobotę w godz. 10.00 – 14.00 do 15 czerwca.

Gabriela Naprowska-Rodak
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju