Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, przystąpiła do programu „Akademia Orange dla Bibliotek”, który jest organizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych, zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


   Danuta Ossakowska
  Biblioteka CKiR Lądek-Zdrój