BIBLIOTECZNY PROJEKT ZAKOŃCZONY!

 

PRACA-ENTER.PL – od stycznia do marca br. Biblioteka CKiR brała udział w cyklu szkoleń
z zakresu doradztwa zawodowego, by w przyszłości móc pełnić rolę miejsca wspierającego osoby poszukujące pracy lub planujące karierę zawodową. Końcowym etapem szkoleń był udział
w konkursie na dofinansowanie scenarisza działań. Udało nam się uzyskać grant w wysokości 1700 zł. na projekt „Skoczmy razem na rynek...pracy!”. Projekt został sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach umowy
z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Dofinansowanie biblioteka przeznaczyła na zorganizowanie bezpłatnych warsztatów komputerowych dla osób poszukujących pracy w wieku 45+, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz zakup literatury fachowej dotyczącej rynku pracy. Kilku uczestników projektu udoskonaliło swoje umiejętności związane
z obsługą komputera i wyszukiwaniem informacji w Internecie, poznały portal praca-enter.pl. Życzymy im powodzenia w poszukiwaniu pracy, a wszystkich czytelników biblioteki zapraszamy do korzystania z nowych zbiorów z tematu skutecznych metod pisania CV czy poszukiwania pracy.

Gabriela Naporowska-Rodak

Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Ladku-Zdroju

IMG_0006.jpeg
IMG_2105.jpeg
IMG_2303.jpeg