ALE TEATR!

W okresie od stycznia do czerwca 2013 Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju realizowała projekt „Cudowny świat wyobraźni, czyli interaktywne zabawy teatralne dla dzieci”, dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Billa i Melindy Gates
w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt „Cudowny świat wyobraźni, czyli interaktywne zabawy teatralne dla dzieci” był skierowany do dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III oraz ich rodziców. Głównym jego celem było pobudzenie zainteresowania teatrem, rozbudzenie wyobraźni dzieci i ich aktywności twórczej.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od zaproszenia Teatru Art-re z Krakowa z przedstawieniem „Pinokio”. Spektakl obejrzeli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, a zaraz potem dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju. Były to spektakle interaktywne – dzieci czynnie brały w nich udział: śpiewały, odpowiadały na kwestie aktorów, występowały na scenie. Było przy tym tyle radości, zabawy i śmiechu! W dalszej kolejności zaprosiliśmy muzyczny Teatr Wielkie Koło, który zagrał dla dzieci z młodszych klas lądeckiej szkoły podstawowej przedstawienie „Sznurkowe Skrzaty”. Tego dnia odbyły się w bibliotece warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów tego teatru. Była to wspaniała lekcja i zabawa dla dzieci, które uczyły się zachowania na scenie, animacji lalką, piosenek i poznały różne rodzaje teatralnych lalek: jawajki, pacynki, kukły i kukiełki, lalki częściowo zmechanizowane, maski i inne. Wszyscy zgromadzeni, zarówno dzieci, jaki i rodzice, świetnie się bawili.

W ramach projektu odbyły się „Gilgotki teatralne”. Było to spotkanie z Agnieszką Gil, autorką bajek dla najmłodszych i książek dla młodzieży. Pani Agnieszka rozmawiała z dzieci mi o teatrze, czytała fragmenty tekstów opowiadających o teatralnych przedstawieniach z „Pinokia” i „Misia Fantazego”. Dzieci wzięły udział w krótkiej inscenizacji „Nic wielkiego” I. Landau, a na koniec wysłychały piosenki z „Lata Muminków”: „Niestety w teatrze”. Kolejnym naszym gościem była Joanna Zagner-Kołat, ilustratorka książek dla dzieci, autorka animacji na www.kula.gov.pl oraz postaci Dydka z „Dydko i teatr” i innych części książek Zofii Stanek. To było świetne spotkanie wypełnione opowieściami Pani Joanny o tym, jak to się stało, że została ilustratorką i jak wygląda cały proces tworzenia ilustracji do książki. Ponadto dzieci wykonywały własną ilustrację do tekstu przeczytanego przez gościa. Zajęcia te były przygotowaniem do udziału w konkursie plastycznym „Mój teatr”.

W ramach działań projektowych Biblioteka CKiR przeprowadziła wśród różnych grup dzieci lekcje biblioteczne na temat historii teatru. Wykorzystując prezentację multimedialną, bibliotekarka opowiadała dzieciom historię teatru, a w szczególności teatru lalek. Potem czytała im opowiadanie o dziewczynce, która chciała zostać aktorką. Podczas spotkań dzieci Cwiczyły się też dykcyjnie
i językowo. Ćwiczenia te przygotowywały je do następujących w kolejności zabaw
z wykorzystaniem teatralnej metody dramowej. Forma zajęć była dla odbiorców niezwykle interesujaąca i pobudzająca wyobraźnię, a dodatkowo poszerzała ich wiedzę o teatrze. Dodatkowo biblioteka przez dwa miesiące prowadziła warsztaty teatralne, podczas których chętne dzieci uczestniczyły w różnych parateatralnych zabawach i ćwiczeniach oraz przygotowywały przedstawienia. Inscenizacje te można było zobaczyć na finałowym spotkaniu projektu, kiedy to zaproszeni przez młodych aktorów goście mogli docenić ich ciężką kilkutygodniową pracę.
W finale pokazaliśmy też prezentację multimedialną i wystawę zdjęć ilustrujące przedsięwzięcie,
a na koniec rozdaliśmy nagrody w konkursie plastycznym „Mój teatr”.

Praca nad przygotowaniem i przeprowadzeniem projektu była dla biblioteki ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie wielką przyjemnością. Bibliotekę wspierali w niej mocno rodzice, wolontariusze i nauczyciele. Od jesieni zajęcia teatralne w bibliotece będą kontynuowane, bo ta forma zabawy spodobała się nam wszystkim!

Gabriela Naporowska-Rodak,
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

IMG_2175.jpeg
IMG_2258.jpeg
IMG_2263.jpeg
IMG_2285.jpeg