CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
na podstawie przeprowadzonych badań

Biblioteka CKiR obejmuje swoim działaniem różne kategorie czytelników: dorosłych , młodzież i dzieci. Biblioteka przeprowadziła wśród obecnych i potencjalnych czytelników badania ankietowe w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań wobec biblioteki, poznania poziomu ich świadomości działań biblioteki i zadowolenia z jej usług. Badania przeprowadzono wśród trzech grup.
Pierwszą grupą badanych były dzieci regularnie uczestniczące w zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Wśród rodziców tych dzieci rozprowadzono ankietę dotyczącą oferty edukacyjno-kulturalnej w bibliotece dla dzieci oraz przeprowadzono wywiad grupowy z dziećmi, które zgromadziły się w bibliotece przed rozpoczęciem imprezy czytelniczej. Ankietę wypełniło 20 rodziców (na miejscu bądź w domu). Ankieta dała nam wiedzę na temat potrzeb czy usług, jakie rodzice chcieliby widzieć w bibliotece dla swoich dzieci i z których ich zdaniem dzieci byłyby zadowolone. Wszyscy rodzice odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy ich zdaniem dzieci są zadowolone z dotychczasowych zajęć w bibliotece. Z propozycji ewentualnych nowych zajęć 65% wybrało zarówno zajęcia teatralne, jak i naukę języków obcych. 45% jest zainteresowanych zabawami językiem polskim. Nikt nie przedstawił własnej propozycji zajęć. Połowa rodziców jest zainteresowana ofertą biblioteczną dla dzieci młodszych 2-4-letnich. W zakresie wyposażenia rodzice proponują zakup gier planszowych, zabawek, kukiełek, większej ilości książek dla najmłodszych. Chętnie przystaliby na możliwość oglądania przedstawień teatralnych dla dzieci. Na pytanie czy byliby zainteresowani wyświetlaniem bajek dla dzieci w formie poranków filmowych, 100% rodziców odpowiedziało twierdząco, w tym 95%, że chcieliby by miało to miejsce w sobotę. Wywiad przeprowadzony został z grupą dzieci (20) w wieku 4-9 lat, które chętnie i często korzystają z biblioteki. Dzieci wiedzą, że w bibliotece można wypożyczyć książkę, można poczytać, pobawić się, skorzystać z komputera. Są zadowolone z zajęć w bibliotece, bo jest tu fajnie, zabawnie, ciekawie, dobrze. W bibliotece chcieliby mieć też zabawki, gry planszowe i chcieliby oglądać bajki na DVD.
Drugą grupą badanych byli dorośli czytelnicy często i regularnie korzystający z usług biblioteki. 100% ankietowanych to kobiety. Wiek kobiet rozkłada się po równo w granicach: 20-40 lat, 40-60 lat i powyżej 60. Ich wykszałcenie jest wyższe (43%), średnie (37%) i zawodowe (20%). Wszystkie Panie są zadowolone z usług biblioteki i odpowiadają im godziny jej otwarcia. Wszystkie przychodzą do biblioteki, by wypożyczyć książkę, ale również by znaleźć potrzebną informację (22%) i porozmawiać z kimś (25%). 68% ankietowanych jest świadoma istnienia przy bibliotece klubów zrzeszających czytelników: Saloniku Poetyckiego i Dyskusyjnego Klubu Książki. Na pytanie dotyczące oferty edukacyjno-kulturalnej z podanych propozycji 43% Pań wybrało naukę języków obcych, 25% naukę obsługi komputera, 15% spotkania miłośników rękodzieła, 17% w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Żadna z Pań nie podała własnej propozycji zajęć. Jeżeli chodzi o wyposażenie tylko 20% udzieliło odpowiedzi, proponując zakup audiobooków, dużej ilości nowości, w tym książek z dużymi literami.
Trzecią grupę badanych stanowiła młodzież gimnazjalna (52 osoby, 13-15 lat) korzystająca z naszej biblioteki rzadko bądź wcale. Młodzież, jeśli odwiedza naszą bibliotekę, to po to, by wypożyczyć lekturę (65%), ewentualnie znaleźć potrzebną informację (5%). 30% nie odwiedza naszej biblioteki, ponieważ korzysta z innej placówki bibliotecznej (40%), biblioteka nie posiada interesujących książek (19%) lub w ogóle nie lubią czytać (27%). Dla młodzieży biblioteka jest głównie zbiorem lektur (58%), ale mogłaby mieć w swoich zasobach czasopisma np. muzyczne czy sportowe (10%) i multimedia: e-booki, audiobooki, CDRomy (22%). Komputer w bibliotece uczniowie wykorzystaliby przede wszystkim do poszukiwania potrzebnych informacji (50%) i do serfowania po Internecie (34%), inni jeszcze do przeglądania CDRomów i gier. Z podanych propozycji zajęć dodatkowych w bibliotece, w których chętnie by uczestniczyli, wybierali Klub Filmowy (40%), naukę języków obcych (25%) i warsztaty dziennikarskie (17%). Klub Miłośników Książek wybrało tylko 8% badanych. Uczniowie nie podali własnych propozycji działań, które chcieliby znaleźć w ofercie biblioteki.