Lądek Zdrój, najstarsze uzdrowisko Polski, to nie tylko imponujący kurort, ale również jeden z najpiękniejszych na Śląsku rynek z renesansowymi i barokowymi kamienicami. Władze miasta, dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej, wprowadziły w życie projekt „Remont 24 kamienic na lądeckim rynku i ulicach przyległych”, który pozwolił przywrócić im ich dawną świetność. Wśród odrestaurowanych budynków znalazła się narożna, późnobarokowa kamienica, gdzie w latach 1724 – 1742 mieszkał i miał swoją pracownię wybitny rzeźbiarz doby baroku Michał Klahr Starszy. Obecnie mieści się w niej, działająca pod egidą Centrum Kultury i Rekreacji, Galeria Muzealna jego imienia, która gromadzi eksponaty związane z historią Lądka Zdroju, organizuje wystawy prezentujące m.in. dorobek artystyczny twórców mieszkających w tych okolicach (cykl wystaw – „My Lądczanie”) i prowadzi działalność edukacyjną. 

     Lądeckie Centrum Kultury i Rekreacji zaprosiło do galerii 24 stycznia 2009 r. przewodników sudeckich na spotkanie, by zeprezentować zmiany, jakie w ciągu kilku ostatnich lat zaszły w mieście.  Burmistrz Lądka Zdroju - Kazimierz Szkudlarek i dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji - Małgorzata Bednarek mówili o przedsięwzięciach, jakie zostały podjęte, by lądecki rynek stał się bardziej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców jak i turystów, o historii i działalności Galerii Muzealnej oraz o ofercie kulturalnej kurortu. Z Galerii Muzealnej przewodnicy przespacerowali się do zdrojowej części miasta, później smakowali lądeckie wody w pijalni. Ciekawostki lądeckie podczas spaceru przedstawiali miejscowi przewodnicy – Waldemar Nakraszewicz i Małgorzata Bednarek. W Klubie Kuracjusza prof. Wojciech Ciężkowski poprowadził wykład na temat „Lądek Zdrój jako miasto górnicze” i opowiadał o pracy nad książką „Lądek Zdrój”, która stanowi kompendium wiedzy o kurorcie a Zbigniew Piotrowicz, Prezes „Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A” a zarazem podróżnik, miłośnik gór, zaprezentował fragmenty swojej ostatniej książki „Moje Pagóry”, opowieści o podróżach, wspinaczce i przyjaciołach. Po obiedzie przygotowanym przez lądeckie FWP dodatkową atrakcją była kąpiel w basenie Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”.

     Liczymy, że dzięki temu spotkaniu Lądek Zdrój zyska przyjaciół, którzy będą promowali nasze atrakcje. Wszak przewodnicy, to opiniotwórcza grupa pierwszego kontaktu z turystami. A dowodem, że wyszliśmy z dobrą propozycją były pytania przewodników, czy za rok spotkamy się znowu. Z pewnością, już zapraszamy.

30 stycznia 2009
Anna Franczukowska
Galeria Muzealna CKiR
w Lądku Zdroju

CIMG4646.jpeg CIMG4650.jpeg CIMG4652.jpeg CIMG4661.jpeg
CIMG4662.jpeg CIMG4682.jpeg CIMG4686.jpeg CIMG4689.jpeg