orange-logo.jpeg

 

FUNDACJA ORANGE WSPIERA NASZĄ BIBLIOTEKĘ

      W bieżącym roku w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, w którym lądecka biblioteka bierze udział, otrzymaliśmy od Fundacji Orange wsparcie finansowe w wysokości 3 708 zł. Pieniądze te zgodnie z umową zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu systemu bibliotecznego MAK+, będącego pierwszym krokiem do komputeryzacji biblioteki oraz na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece centralnej w Lądku Zdroju oraz w filiach biblioteki w Trzebieszowicach i w Radochowie. Część dotacji została przeznaczona na zakup literatury fachowej dotyczącej głównie edukacji komputerowej i pogłębiania umiejętności korzystania z komputera. Biblioteka zakupiła również pakiet programów edukacyjnych do wykorzystania na komputerze; są to programy do nauki języków obcych (niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, francuski, czeski).Wszystkie w/w materiały biblioteka udostepnia czytelnikom zgodnie z regulaminem. Zapraszamy do wypożyczania i do korzystania z darmowego dostępu do Internetu w czytelni biblioteki!

 

Gabriela Naporowska – Rodak

Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju