Taki tytuł nosiła lekcja biblioteczna, w której uczestniczyli uczniowie kl. IV lądeckiej szkoły podstawowej. Wizyta w bibliotece rozpoczęła się od poznania pokrótce dziejów książki. Nastepnie dzieci wraz z bibliotekarzem analizowały drogę książki od autora do czytelnika i utrwalały sobie nazwy zawodów ludzi, którzy biorą udział w procesie powstawania książki. Mówiliśmy również o budowie książki, podstawowych jej elementach, o szacie graficznej i dokładnie o informacjach zawartych na karcie tytułowej. Na koniec uczniowie musieli samodzielnie rozwiązać krzyżówkę związaną tematycznie z książką. Tego typu spotkania mają niezmiennie na celu popularyzację biblioteki i rozbudzanie nawyku czytania i korzystania z książek.

 

  lek.bibl..jpeg